Till Sorteringsguiden

Metall

Exempel: barnvagnar, aluminium, rostfritt stål, stålrörsmöbler, plåt.

Det här händer med ditt avfall

Fragmenteras och därifrån går järn direkt till järnbruk. Annan metall går till en stor separationsanläggning och säljs sedan vidare som råvara.

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-01 08:46:06

Avfall
Lämnas här
Sorteras som

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Bly

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Boj

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark

Gem

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sax

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark

ÅVC/Returpark

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Yxa

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Avfall: Armeringsjärn
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Avgasrör
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Badkar
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Badmintonracket
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Barnvagn
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Basketkorg
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Bly
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Blykrok
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Blysänke
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Boj
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Borr
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Brevlåda
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Diskbänk
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Avfall: Diskställ
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Duschkabin
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Fälg
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Gaffel - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Galge - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Gasspis
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Avfall: Gem
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Gitarrsträng
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Glasögon
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Golfklubba
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Grill
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Halster
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Hammare
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Hantel - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Hink - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Hålslag
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Häftapparat
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Häftklammer
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Häftstift
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Hänglås
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Järn
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kastrull
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kedja
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kikare
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Klammer
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kopparask
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Koppartråd
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kork - i metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Kran
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Kratta - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Lås
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Metall - skrot
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Mutter
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Mynt
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Mässing
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Nitar
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Nyckel
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Paraply
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Plastgran
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Plåtdetalj
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Propeller
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Rullator
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Sax
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Sked - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Skottkärra
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Skridsko
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Skruv
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Snöslunga
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Spade
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Spik
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Spritkök
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Stekpanna
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Stolpe - metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Stuprör
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall
Avfall: Ståltråd
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Stålull
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Säkerhetsnål
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Taggtråd
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Avfall: Takplåt
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Teflonstekpanna
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Tenn
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Termos - metall
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Termostat
Lämnas här:

Återbruk
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Torkarblad
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Tråd - metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Tändstift
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Värmeelement
Lämnas här:

ÅVC

Sorteras som: Metall
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Yxa
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Zinkhink
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Zinkplåt
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Metall
Avfall: Åskledare
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC

Sorteras som: Metall

Hittar du inte det du söker?

Till Sorteringsguiden