Invasiva växter

Invasiva växter

Invasiva växter är ett stort problem i vår natur. Växterna utgör ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut växter i miljöer den trivs i. Invasiva växter ska absolut inte läggas i soppåsen eller på den egna komposten eller tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Exempel på invasiva växter är Parkslide, Lupin, Jätteloka (bild ovan), Gul skunkkalla och Vresros.

Har du invasiva växter som du rensat bort från din trädgård kan du lämna dem på Hagby återvinningsanläggning (vid trädgårdsavfallet), Smedby ÅVC, Vallentuna Returpark, Görväln eller Södergarn Trädgårdsavfallsanläggningar. På dessa anläggningar finns separata containers för invasiva växter. Växterna ska vara jordfria och läggas i väl förslutna sopsäckar innan de lämnas där.

Eftersom SÖRAB bearbetar allt det brännbara materialet som kommer in till oss, inkl soppåsarna från hushållen i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, måste du slänga invasiva växter i de separata containrarna på anläggningarna ovan så att fröer och växtdelar inte sprids i vår vidare hantering.

Ihopsamlande, förflyttning och transport av växtavfall är högriskaktiviteter vad gäller spridning av invasiva främmande växter. Väl förslutna sopsäckar minskar risken för spridning.

Här är några av de vanligaste invasiva växterna som du ska se upp med >>

Gör så här:

  • Läs på om hur du ska hantera din invasiva växt.
  • Använd handskar.
  • Transportera de jordfria växterna i väl förslutna plastsäckar till Vallentuna Returpark, Hagby i Täby, Smedby i Upplands Väsby, Görväln i Järfälla eller Södergarn på Lidingö.
  • Kontakta personal på anläggningen.
  • Lägg hela säckarna i Invasiva växter-containern.
  • Lägg inget annat i den containern.

Parkslide

 

 

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-07 10:07:40