Våra anläggningar

Stora mängder trädgårdsavfall kan lämnas på Hagby (fraktionen trädgårdsavfall), Görväln trädgårdsavfallsanläggning eller Södergarn trädgårdsavfallsanläggning.

På Hagby Återvinningsanläggning finns även mottagningar för företags farliga avfall och elektronik.

På Löt Avfallsanläggning tar vi emot och behandlar förorenad jord i samarbete med PreZero.

Klicka i menyn på den anläggning du ska åka till för att se öppettider och övrig information.

 

Regler gällande på SÖRABs anläggningar

  • Rökförbud råder inom anläggningen på grund av brandrisk. Undantag för täckt fordonshytt eller vid av SÖRAB angiven plats med godkänd askkopp.
  • Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller bekosta städning på grund av nedskräpning orsakad av denne.
  • Inom anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som anslås inom området.
  • Inom anläggningen råder förbud mot tomgångskörning längre än 1 minut.
  • Efter godkänd lossning av lass övergår det lossade materialet till SÖRAB:s ägande ­och förfoganderätt.
  • Fotoförbud råder inom anläggningen.

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-19 14:04:54