Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall är sådant som är för stort för att stoppa i soppåsen eller sådant som inte passar så bra som bränsle i en förbränningsanläggning.

Exempel på grovsopor

Möbler, Cyklar, Barnvagnar, Porslinstallrikar, Dricksglas, Madrasser, Verktyg, Glas, Leksaker etc.

Som privatperson boendes i SÖRAB-regionen* kan du lämna grovavfall gratis på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

Kommunerna erbjuder olika insamlingstjänster för grovavfall. Se din kommuns webbplats för vad som gäller hos dig (se länkar längre ner på sidan).

*=Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna

Om saken du vill återvinna består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas, sorterar du efter det material som saken till största delen består av.

Tänk secondhand

Men kanske fungerar dina saker fortfarande och kan komma till glädje och nytta hos någon annan!? Istället för att slänga dem på återvinningscentralen kan du skänka dem till en secondhandorganisation. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. På SÖRABs återvinningscentraler finns flera secondhandorganisationer representerade.

Andra typer av grova sopor

OBS! Byggavfall, trädgårdsavfall, bildelar eller fasta installationer såsom badkar, handfat, värmepannor, värmepumpar, eller heltäckningsmattor definieras inte som grovavfall och ingår därför inte i den fastighetsnära hämtningen av grovavfall som din kommun eventuellt erbjuder. Detta kan du dock lämna på någon av SÖRABs återvinningscentraler. Läs våra regler och villkor på ÅVCerna >>

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-28 14:57:46