Det är bättre att elda upp än att återvinna plastförpackningar - sant eller falskt?

FALSKT. Det är inte okej att bränna plast. Att återvinna plast istället för att göra ny av olja är bättre för miljön. Plast kan återvinnas upp till sju gånger. Mjuk plast blir nya plastpåsar och kabelskydd. Den hårda plasten återvinns till dunkar, blomkrukor och byggnadsmaterial.

Varför viktigt att återvinna plastförpackningar?

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. Råolja är en fossil resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och minskar koldioxidutsläppet med två kilo. I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person. Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

Hur går det till?

Det är producentansvar på alla förpackningar sedan 1994, vilket innebär att alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor är ansvariga för att förpackningarna återvinnas. Från 1 januari 2024 har kommunerna ansvaret över att förpackningar samlas in. Oftast sker det via återvinningsstationer som finns på flera olika ställen i kommunerna. Du hittar din närmsta på sopor.nu. Från 2027 ska insamlingen av förpackningar ske fastighetsnära.

Vad blir det av det?

De plastförpackningar du lämnar på återvinningsstationen mals ned, tvättas och används som plastråvara. Plastråvaran säljs vidare till företag som tillverkar nya plastprodukter. Din glassförpackning, tvålpump eller ketchupflaska kan till exempel bli ett avloppsrör, en blomkruka eller ett golv i nästa liv.

Har du hört någon annan myt kring återvinning?
Mejla in den till oss på kommunikation@sorab.se så ska vi se om vi kan slå hål på den!

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-07 10:15:52