Trädgårdsavfall

Stora mängder trädgårdsavfall kan lämnas på Löt, HagbyGörväln och Södergarn.

På våra återvinningscentraler kan mindre mängder trädgårdsavfall lämnas. På Smedby ÅVC och Stockby Returpark får dock endast privatpersoner lämna trädgårdsavfall.

Endast rent material får lämnas. Töm säckar och avlägsna felaktigt material.

Trädgårdsavfall med ris och grenar grövre än 1 cm läggs i hög för flisning till bränsle.

Trädgårdsavfall med ris och grenar klenare än 1 cm, gräs, löv och liknande trädgårdsavfall läggs i hög för att skickas till kompostering/rötning.

Invasiva växter tas emot väl förslutet i 240-liters plastsäck (max 4 säckar per tillfälle) och lämnas på anvisad plats. Större mängder invasiva växter kan lämnas av företag på Hagby Återvinningsanläggning. SÖRAB kan inte ta emot jord eller schaktmassor från bekämpning av invasiva växter på någon anläggning.

Villkor

Anmälan och betalning ska ske till personalen före avlämning.

Görväln är trädgårdsavfallsmottagningen en del av återvinningscentralen. Automatisk fakturering kommer därför ske om du kommer i en lätt lastbil. En sensor läser av registreringsnumret på den lätta lastbilen och fakturan skickas automatiskt till företaget (fordonets ägare).

Om du har en personbil och ska betala för ditt avfall ska du be personalen om en manuellt utskriven faktura och den som kommer med en utlandsregistrerad bil ska betala med kort innan avfallet lämnas.

Priser för trädgårdsavfall på Hagby & Löt (Verksamhetsavfall – Rena lass med trädgårdsavfall) 
samt Görväln och Södergarn

Rena lass med trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, ris

Trädgårdsavfall, stubbar

Parkavfall

Rena lass med trädgårdsavfall, Görväln

Se information om betalning här (länk)

Trädgårdsavfall – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall – Tung lastbil

Trädgårdsavfall, ris – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall, ris – Tung lastbil

Trädgårdsavfall, stubbar – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall, stubbar – Tung lastbil

Rena lass med trädgårdsavfall, Södergarn

Trädgårdsavfall – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall – Tung lastbil

Trädgårdsavfall, ris – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall, ris – Tung lastbil

Trädgårdsavfall, stubbar – Lätt lastbil

Trädgårdsavfall, stubbar – Tung lastbil

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-17 08:04:39