Mina gamla strumpor vill ingen ha - sant eller falskt?

Det är FALSKT att gamla och slitna kläder inte är till någon nytta.

Vi tar emot alla slags textilier på våra återvinningscentraler, både för återvinning och återbruk. Gamla tyger och trasiga kläder blir till nya textilvaror. Hela och rena kläder, som du inte längre vill ha, kan någon annan få glädje av.

Varför viktigt att återvinna textilier?

I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år. Endast ca 20 % av använda textilier går till återanvändning, resten har gått till förbränning. Det här är ett stort resursslöseri då odling av ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten. Odling av bomull sker ofta i länder med begränsad tillgång till dricksvatten. I odlingen används också stor mängd pesticider för skadedjursbekämpning, gifter som senare skadar miljön. Det är inte bara bomullsodlingen som kräver vatten, själva textilproduktionen förbrukar också enorma mängder vatten.

Hur går det till?

På SÖRABs återvinningscentraler har det länge funnits insamlingsbehållare för kläder till återbruk. Du kan lämna rena, torra, hela eller trasiga textilier. Det insamlade materialet transporteras till Human Bridges lager i Rosersberg och därifrån till Holland. I Holland analyseras textiliernas kvalitet och skick. Kläder och skor som ändå bedöms vara i gott skick återanvänds, övrigt material återvinns på olika sätt beroende på fibertyp.

Vad blir det av det? 

Det återvunna materialet fragmenteras i olika långa fibrer (beroende på material) och används på följande sätt:

• Ull spinns om till nytt garn
• Denim skickas till Tyskland där det används som ljuddämpare i bildelar
• Blandade fibrer skickas till England för madrasstillverkning. Materialet används även av FN i deras filttillverkning.
• Annat material används som putstrasor inom fartygsindustrin

Har du hört någon annan myt kring återvinning?
Mejla in den till oss på kommunikation@sorab.se så ska vi se om vi kan slå hål på den!

Sorteringsguide

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-07 10:15:29