Företag på ÅVC

Verksamheter (företag och organisationer) betalar för att lämna sitt avfall på SÖRABs anläggningar. Betalningen ska ske innan du sorterar och lämnar ditt avfall.

Vid ett besök hos SÖRABs återvinningscentraler (eller Returparker) får bil med släp och avfall inte väga mer än 3 500 kg (eller fordonskombinationer som får framföras med B-körkort). Tyngre bilar hänvisas till kundmottagningarna på Hagby återvinningsanläggning i Täby eller Löt avfallsanläggning i Vallentuna.

Tack för att du sorterar ditt avfall och följer instruktionerna. Om du har frågor, prata gärna med vår personal.

Farligt avfall

Återvinningscentralerna tar inte emot farligt avfall (inkl. impregnerat trä) från verksamheter. Vi hänvisar till kundmottagningen på Hagby där du får fylla i en deklaration för farligt avfall och betala per kilo. Farligt avfall ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC. Även privatpersoner kan hänvisas till Hagby och behöva betala, om de har större mängder farligt avfall. Mottagningen för farligt avfalls öppettider hittar du här >>

Elavfall

Återvinningscentralerna tar bara emot mindre mängder av producentansvarselektronik från verksamheter. Större mängder hänvisas till kundmottagningen på Hagby. Där får du fylla i en deklaration. Icke producentansvarselektronik kan lämnas mot betalning på Hagby, det ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC. Öppettider för kundmottagningen på Hagby hittar du här >>

Sten, jord & betong

Verksamheter kan bara lämna sten, jord och betong genom anmälan i kundmottagningarna på Hagby eller Löt. Där får du intyga att materialet är fritt från asbest eller andra föroreningar och betala per kilo. Sten, jord och betong ingår inte i det normala priset för att lämna avfall på ÅVC.

Asbest

Asbest från verksamheter kan bara lämnas på Löt. Där får du fylla i en deklaration för asbest och betala per kilo. Som privatperson får du lämna max tre kilo asbest (samt väl emballerat med tejp och märkt ”ASBEST”) på återvinningscentralerna. Större mängder än så hänvisas också till Löt. All asbest ska inneslutas innan du kör det till oss. Öppettider kundmottagningar Hagby och Löt hittar du här >>

 

OBS! Vid ifyllande av deklaration behövs uppgifter om avfallsproducenten (namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer). För att lämna farligt avfall och elavfall ska du även registrera detta hos Naturvårdsverket.

Priser

Ett besök med upp till 3 kbm: 540 kr inkl. moms.
Vid tillfällen då du har mer än 3 kbm i lasset har personalen på ÅVC rätt att ta betalt för ytterligare kbm.

Alla våra anläggningarna är kontantfria.

Vi har automatiskt fakturasystem på alla våra återvinningscentraler/returparker utom Löt ÅVC.
Så här går det till:

  • Har du en lätt lastbil? I så fall läser våra sensorer av din registreringsskylt vid infarten, och en faktura skickas till företaget som bilen är skriven på, en gång i månaden.
  • Har du en annan typ av bil och ska betala för ditt verksamhetsavfall? Då ska du be personalen om en manuellt utskriven faktura innan du lämnar avfallet.
  • Har du en utlandsregistrerad bil? Då kan du endast betala med kort, vilket du gör hos personalen innan du lämnar avfallet.
  • Besöker du Löt ÅVC i Vallentuna kan du endast betala med kort.

Regler gällande på SÖRABs anläggningar

Rökförbud råder inom anläggningen på grund av brandrisk. Undantag för av SÖRAB angiven plats.

Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller bekosta städning på grund av nedskräpning orsakad av denne.

Inom anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som anslås inom området.

Inom anläggningen råder förbud mot tomgångskörning längre än 1 minut.

När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på – återvinningscentralen eller på elektronikmottagningen på grund av försäkringsfrågor men främst arbetsmiljövillkor. Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå (på Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep och dra av produkten med).

Efter godkänd lossning av lass övergår det lossade materialet till SÖRABs ägande ­och förfoganderätt.

Fotoförbud råder inom anläggningen.

För fullständiga regler se våra Allmänna bestämmelser nedan i länklisten.

 

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-04 10:52:58