Förpackningar

Förpackningar

För förpackningar gäller producentansvar. Du lämnar dina förpackningar på de återvinningsstationer (ÅVS) som finns uppställda lite varstans i kommunerna.

Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Skölj ur om det behövs och låt den torka; att diska i varmvatten är inte nödvändigt

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar du efter det material som förpackningen till största delen består av.

Sortera enligt följande: 

Plastförpackningar (hårda och mjuka i samma behållare)

Exempel på plastförpackningar är:

Burkar, dunkar, flaskor små hinkar (t.ex. för sylt), plastpåsar, refillpaket, plastfolie, innerpåsar i t ex müslipaket, små frigolitdelar.

LÄMNA INTE:

 • Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex 20 liters hinkar (de lämnas på en återvinningscentral).
 • Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning (de lämnas som grovsopor).
 • Plastflaskor med pant (de lämnas i butikernas pantsystem).

LÄGG INTE:

 • Frigolit från t.ex. datorer och TV i soppåsen (de lämnas på kommunens återvinningscentral).

Exempel på pappersförpackningar är:

Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, papperskassar, presentpapper, mindre wellpappådor.

LÄMNA INTE:

 • Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex wellådor från TV och möbler (de lämnas på en återvinningscentral).
 • Kuvert (de slängs som restavfall).
 • Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och andra produkter som inte är förpackningar (de läggs i behållaren för tidningar).

Exempel på metallförpackningar är:

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar.

LÄMNA INTE:

 • Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel (de lämnas som farligt avfall).
 • Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper, t.ex. chipspåsar (de sorteras som plastförpackning).
 • Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar (de lämnas som grovsopor).
 • Elektronik och el-artiklar (de samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik).
 • Dryckesburkar av aluminium (de lämnas mot pant i butiker).

Exempel på glasförpackningar:

Glasflaskor och glasburkar. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

LÄMNA INTE:

 • Dryckesflaskor med pant (de lämnas i pantmaskiner).
 • Porslin, keramik, dryckesglas och andra produkter som inte är förpackningar (de slängs som restavfall eller grovsopor).
 • Glödlampor (de samlas som elektronikavfall).

 

 

 

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAb

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-01 20:23:13