Gör det enklare att sortera!

Ta reda på hur skolan gör idag. Prata med en lärare eller rektorn. Vad sorterar ni och vad sorterar ni inte? Vad kan din skola bli ännu bättre på? Kanske behövs det fler sorteringskärl på platser där avfall uppstår, som till exempel i matsalen eller i klassrummen? Tillsammans med dina kompisar och vuxna på skolan kan du komma på idéer som gör det enklare att sortera.

Tips

  • Är någon lärare eller annan vuxen miljöansvarig på skolan? Om inte, föreslå att det ska finnas en ansvarig.
  • Finns det en grupp med elever på skolan som funderar på hur ni kan jobba med återvinning och miljö? I så fall, gå med och påverka!

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-04 10:00:55