Mobila återvinningscentralen

– ett samarbete mellan SÖRAB och din kommun.

Vi gör det lätt att göra rätt!

SÖRABs mobila återvinningscentral ställs ut i de flesta av våra ägarkommuner enligt ett rullande schema. Den är främst till för dig som inte har möjlighet att ta dig till någon av SÖRABs stationära återvinningscentraler, och som bara har mindre mängder avfall som du kan bära till oss.

Gå in på din kommuns webbsida för att se vilka dagar och tider som gäller där du bor (länkar längre ner)

Återbruksbilen finns alltid med på plats!

Har du böcker, leksaker eller husgeråd som kan användas igen tar vi gärna emot det vilket ger en möjlighet för saker att hitta nya användare och som sparar både på miljön och får resurserna att räcka längre.

I den mobila återvinningscentralen finns skyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. En kemist finns alltid på plats för att ta emot ditt farliga avfall.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna mindre mängder av:

 • Återbruk (t ex böcker, husgeråd, leksaker)
 • Textilier och kläder till återanvändning
 • Metall
 • Porslin, keramik
 • Wellpapp
 • Brännbart avfall – men inte restavfall
 • Farligt avfall
 • Vattenbaserad färg
 • Lösningsbaserad färg
 • Elektronik (max storlek på avfallet 60*60cm)
 • Ljuskällor
 • Småbatterier och blybatterier

På de flesta platserna tar vi även emot Mattor och stoppade möbler för energiåtervinning samt trädgårdsavfall. Kontrollera för säkerhets skull på din kommuns webbplats vilka lokala förutsättningar som gäller.

Det här kan du INTE lämna till den mobila ÅVCn:

 • Impregnerat trä
 • gips
 • asbest
 • däck
 • vitvaror
 • sten, jord och betong
 • elektronik större än 100*60*60cm
 • förpackningar

Avfall från industri, handel och lantbruk hänvisas till SÖRABs återvinningscentraler i Täby, Upplands Väsby, Lidingö, Järfälla eller Vallentuna – se Företag (våra anläggningar)

Observera att utrymmet i den mobila ÅVCn är begränsat. Har du stora mängder avfall och tillgång till bil hänvisas du till närmaste stationära återvinningscentral.

 

Vill du veta mer? Ring SÖRAB, tfn 08-505 804 00 eller mejla till info@sorab.se

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-29 12:28:40