Matavfall

Matavfall

Dina matrester kan bli biogas och biogödsel! Samtliga SÖRAB-kommuner samlar in matavfall separat, i större eller mindre skala. Läs mer på din kommuns hemsida om vad som gäller där just du bor. Välj kommun via länkarna nedan så hamnar du rätt direkt. Från 1 januari 2024 är det obligatoriskt i Sverige att samla in matavfall separat. Vissa kommuner har sökt dispens för en senare start.

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för matavfall. Innan du börjar kompostera matavfall ska du kontakta kommunen för mer information och tillstånd.

Exempel på matavfall:

Fruktskal, blast, kaffesump, te, matrester, hushållspapper.

Inget fett i rören, tack!

Mat- och frityrfett som hälls ut i avloppet stelnar och byggs på i flera lager tills det bildas stora fettproppar. Propparna täpper till ledningarna och orsakar stopp och översvämningar. Stek- och matfett som stelnar när det kallnar skall torkas ur med hushållspapper och lämnas i matavfallet alternativt i restavfallet, däremot ska flytande mat- och frityrolja samlas upp i plastflaska och lämnas in på din återvinningscentral. Det insamlade fettet återvinns och används för att ta fram nya produkter som exempelvis tvål, stearinljus, tvättmedel och bildäck.

Med en Miljötratt kan du på ett enkelt sätt ta hand om din överblivna flytande mat- och frityrolja. Fråga efter en miljötratt på återvinningscentralen eller beställ en via info@sorab.se.
Läs mer här om Miljötratten >>

 

Vad händer sen?

Det insamlade matavfallet lastas om på Hagby eller Smedby Omlastningsstation innan vidare transport till en rötningsanläggning.

Rötning

Rötning är en mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som till största delen består av metan och koldioxid. En del av biogasen används som drivmedel för bilar och stadsbussar. Av det som blir kvar efter produktionen framställs biogödsel till lantbruket.

Tips för dig som sorterar matavfall

Hantera matavfallspåsen rätt

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-05 10:50:59