Returpapper

Från och med 2022 avskaffades producentansvaret för returpapper för att istället ingå i det kommunala avfallet.

SÖRAB har uppdraget att hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av ägarkommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skrivpapper.

Auktorisation av hämtningsentreprenörer (FNI)

För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i dessa nio kommuner krävs auktorisation genom ett avtal med SÖRAB.

Ansök om auktorisation här (via annons i Kommers) >>

Frågor och svar gällande auktoriseringen hanteras i Kommers.

Beställning av fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan anlita valfri leverantör som är auktoriserad av SÖRAB.

Lista på auktoriserade insamlingsentreprenörer i SÖRAB-regionen >>

Frågor

Har du generella frågor gällande hanteringen av returpapper kan du mejla dem till: returpapper@sorab.se

 

Har du frågor/synpunkter gällande tömning av returpappersbehållare vid återvinningsstationer vänligen kontakta Ohlssons AB (vår entreprenör som tömmer returpapper)

Tfn: 08-128 082 00

e-post: Returpapper.sthlm@ohlssons.se

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-03 15:06:51