Hållbarhet

Nedan följer SÖRABs hållbarhetspolicy. Den finns också att ladda ned som pdf under Dokument.

Hållbarhetspolicy

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRAB ska inom nedanstående områden arbeta med ständiga förbättringar på ett sätt som främjar hållbar utveckling. SÖRAB ska därtill tillämpa ett transparent och strukturerat arbetssätt och säkerställa att verksamheten följer aktuell lagstiftning och bindande krav.

Arbetsmiljö

Vi på SÖRAB ska:

 • erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetarna är nöjda, trygga och där inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras
 • verka för att de anställda har en god balans mellan arbete och fritid
 • bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, i syfte att bibehålla en god arbetsmiljö samt minimera antalet tillbud och olycksfall
 • bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Ekonomi

Vi på SÖRAB ska:

 • optimera användningen av de resurser vi förfogar över
 • göra hållbara investeringar med hänsyn till livscykelkostnad
 • kvalitetssäkra leveranserna av inköpta varor och tjänster
 • förebygga risk för korruption, muta och bedrägerier.

Miljö

Vi på SÖRAB ska:

 • i första hand förebygga uppkomst av förorening och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan
 • minska vår miljöpåverkan genom miljökrav på den egna verksamheten och på inköpta varor och tjänster
 • minimera olägenheter för människa och miljö till följd av vår verksamhet
 • sträva uppåt i avfallstrappan.

Kvalitet

Vi på SÖRAB ska:

 • arbeta processorienterat
 • arbeta förebyggande
 • leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet, på rätt plats, vid utsatt tid
 • säkerställa att vi har rätt kompetens inom vår verksamhet
 • erbjuda god service och ett respektfullt bemötande.

Samhälle

Vi på SÖRAB ska:

 • påverka vår omvärld för en hållbar avfallshantering
 • bidra till kunskapshöjning och kunskapsspridning i avfallsfrågor
 • ha resurser för att säkerställa fungerande avfallshantering även vid incidenter och kriser
 • bidra till att våra leverantörers personal erbjuds anständiga arbetsvillkor.

 

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och har beslutats av SÖRABS VD 2021-02-16

Policyn riktar sig till SÖRAB och SÖRABs intressenter och ligger till grund för de beslut som fattas i bolaget.

Arkiv

Sortera på år

En sommarbild från Löt ÅVC

8 januari

Löt ÅVC blir mindre, men tydligare

Den 1 mars kommer en mindre förändring ske på Löt Avfallsanläggning. Vi kommer därför behöva stänga Löt ÅVC under hela februari för ombyggnadsarbeten.

Vi har behov av att omdisponera anläggningens ytor för att utveckla verksamheten och kommer därför minska ytan för återvinningscentralen. Du som privatperson kommer fortsatt kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall och förpackningar från ditt eget hem. Ny och tydlig skyltning enligt det nordiska systemet kommer visa vägen.

Det som du inte kommer kunna lämna på Löt ÅVC från och med 1 mars är:

 • Elavfall
  tex;
 • Saker som har sladd eller går på batteri
 • Lysrör och ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Vitvaror och kylskåp

 

 • Farligt avfall
  tex;
 • Färg, spackel och fogmassa
 • Kemikalier, lösningsmedel och olja
 • Sprayburkar, brandsläckare och gasoltuber

 

 • Fungerande saker till Återbruk
  tex;
 • Leksaker och spel
 • Inredning och husgeråd
 • Sport och fritidsartiklar
 • Stol, bord och bokhylla

 

 • Däck från bilar, med och utan fälg

Dessa saker hänvisar vi dig att lämna på Vallentuna Returpark eller till den mobila återvinningscentralen som är både bemannade och har anpassade öppettider för privatpersoner.

Tillfälligt stängt i februari

Förändringen gäller från 1 mars 2024 och återvinningscentralen kommer att vara stängd under hela februari med anledning av ombyggnadsarbeten. Under tiden hänvisar vi till Vallentuna Returpark eller den mobila återvinningscentralen.

ÅVC endast för privatpersoner

Löt ÅVC kommer endast vara tillgänglig för privatpersoner efter nyöppningen. Företagskunder som vill lämna avfall på Löt hänvisar vi att köra in via vågen. Är du inte vågkund hos oss, kan du ansöka om att bli det eller så är du välkommen till Vallentuna Returpark där vi har automatisk fakturering.

Julgransgren med gyllene ljusskimmer

4 januari

Låt granen sprida ljus och värme även efter jul

13 januari har Knut namnsdag och det är tjugondedag jul. Enligt tradition är det då julen ska dansas ut, men många städar bort julen tidigare. Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Det är kanske frestande att dumpa granen bakom husknuten, men om det upptäcks kan den skyldige bötfällas för “nedskräpning på allmän plats”. Lämna istället din gran på rätt plats så kommer den till nytta en sista gång.

Om du bor i flerfamiljshus följer du din fastighetsägares anvisningar. 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av gamla julgranar, andra kanske har vissa bestämda uppsamlingsplatser. Kolla på din kommuns webbsida vad som gäller där du bor. Du kan alltid lämna in din gran, tom på pynt, på någon av SÖRABs återvinningscentraler eller trädgårdsavfallsmottagningar.

Därifrån går den till värmeverk och förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan ge el som räcker att köra fyra fulla tvättmaskiner. Några hundra granar kan driva en kyl- och frys i ett år. Och om alla kasserade granar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.*

Har du en plastgran som börjar se vissen ut tar vi emot den i metallcontainern på våra återvinningscentraler. Trasiga julgransljus, ljusslingor och elljustakar ska sorteras som elavfall. Julpynt som du tröttnat på kan du lämna in till våra Returpunkter i Solna och Sundbyberg eller till en secondhandorganisation så kan det ju glädja någon annan nästa jul. På alla våra återvinningscentraler finns återbruksinlämning där vi gärna tar emot dina hela och rena pynt och jultextilier.

*Källa: Ny Teknik

Inga fler nyheter

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 12:22:26