Gör ex-jobb hos SÖRAB

Genom att göra ditt examensarbete hos oss på SÖRAB får du chansen att pröva dina akademiska färdigheter på reella frågeställningar. Vi strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och öka vår kvalité genom bland annat förbättringar av våra anläggningar och processer. Att samverka med exjobbare anser vi möjliggör för snart färdiga studenter att få en spännande och lärorikinblick i arbetslivet samtidigt som vi på SÖRAB får ett värdefullt informationsutbyte med högskolan. På SÖRAB får du tillgång till en engagerad handledare samt ges möjlighet till olika mätningar och analyser för att kunna besvara din frågeställning.

För tillfället har vi inga publicerade examensarbeten, men har du egna uppslag på ett examensarbete du skulle vilja utföra hos SÖRAB kan du sända in en intresseansökan till adressen nedan.

CV och/eller personligt brev skall inte bifogas ansökan. Du behöver helst kunna läsa och tala svenska obehindrat, men vi gör en bedömning i varje enskilt fall om det går att lösa ändå.

Har du frågor eller funderingar kring ex-jobb? Kontakta oss på info@sorab.se och ange ”Fråga gällande ex-jobb” i rubriken.

Vi kontaktar dig sen inom kort för återkoppling på din intresseanmälan.

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 12:32:16