Verksamhetsavfall

SÖRAB tar främst emot verksamhetsavfall på Hagby återvinningsanläggning i Täby och på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Typen av avfall avgör hur det hanteras och sorteras. Efter sorteringen kommer avfallet att materialåtervinnas, energiåtervinnas eller deponeras.

Företag kan också, om det handlar om mindre mängder* verksamhetsavfall, besöka någon av SÖRABs återvinningscentraler/returparker. Där sorterar ni själva avfallet i olika fraktioner.

* = max 3 m3/gång

Nedan finns information om vad olika avfallstyper kostar och våra materialspecifikationer.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Du kan hitta vägledning för bygg- och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats (länk)

Deponilass och farligt avfall

Innan ett deponilass lämnas på Löt avfallsanläggning ska en ifylld blankett för grundläggande avfallskarakterisering lämnas till kundmottagarna.

För impregnerat trä ska särskild deklaration fyllas i vid eller innan avlämnandet. Länkar till blankett finns nedan.

Enligt avfallsförordningens 6 kap. om spårbarhet för farligt avfall råder antecknings- samt rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall.

Vid avlämnande av farligt avfall måste du uppge:

 1. Avfallsproducentens namn och organisationsnummer
 2. Plats där avfallet senast hanterades, gatuadress, postnummer och kommun.

Villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av felaktigt intippade lass. Alternativt kan en extra hanteringskostnad tillkomma.

Priserna är inklusive avfallsskatt för deponering och exklusive moms. Priserna gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Priserna nedan gäller från 2024-01-01 och tills vidare. SÖRAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

 

Här nedan hittar du alla våra priser för Verksamhetsavfall:

Lass till omlastningsstation

Brännbart till eftersorteringsanläggning

Brännbart till förbränningsanläggning

Matavfall

Matavfall, förpackat

Rena lass med trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, ris

Trädgårdsavfall, stubbar

Parkavfall

Sorterbara lass till sorteringsplattan

Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. Lass med hög andel plast offereras efter förfrågan.

Osorterat avfall

Osorterat avfall - utan gips, trädgårdsavfall, fyllnadsmaterial, fylld storsäck

Sorteringsrester

Osorterat avfall från torrsugbil

Brännbart (fin)

Brännbart (grov)

Rena lass till sorteringsplattan

Skrot

Träavfall

Fönster

Planglas till återvinning

Impregnerat träavfall

Plast till återvinning

Isolering

Wellpapp till återvinning

Gips

Gipsväggar

Lass till deponi

Avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart material.

OBS! Grundläggande avfallskarakterisering ska lämnas.

Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.

Deponi

Kontrolldeponering

Deponi, grovtipp

Blästersand, IFA deponi

Asbest

Blästersand, FA deponi

FA deponi

Dispensdeponering

Omklassning av lass

Omklassat på grund av orent trädgårdsavfall, till exempel jord/sten/betong eller annat avfall

Omklassat på grund av matavfall

Omklassat på grund av impregnerat trä (mer än 25% av lasset)

Omklassat på grund av asbest

Övriga avfallsslag

Avfall som inte finns angivet här – t ex larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar – kan offereras. Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsorteringen och särskild behandling.

Tilläggs- och hanteringskostnader för extra sortering och hantering

Tilläggsavgift 1000 – enstaka föremål av farligt avfall, elavfall, impregnerat trä i lasten

Tilläggsavgift däck, 1–4 st i lasten

Tilläggsavgift 5000 – större mängder av farligt avfall, elavfall i lasten

Fordon med maxvikt under 3,5 ton hänvisas i första hand till våra återvinningscentraler. För sorterbara lass till sorteringsplattan debiteras en tilläggsavgift.

Tilläggsavgift utsorterat övrigt avfall

Kostnad för analys IFA-deponi – per analys

Kostnad för analys FA-deponi – per analys

Arkiv

Sortera på år

En sommarbild från Löt ÅVC

8 januari

Löt ÅVC blir mindre, men tydligare

Den 1 mars kommer en mindre förändring ske på Löt Avfallsanläggning. Vi kommer därför behöva stänga Löt ÅVC under hela februari för ombyggnadsarbeten.

Vi har behov av att omdisponera anläggningens ytor för att utveckla verksamheten och kommer därför minska ytan för återvinningscentralen. Du som privatperson kommer fortsatt kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall och förpackningar från ditt eget hem. Ny och tydlig skyltning enligt det nordiska systemet kommer visa vägen.

Det som du inte kommer kunna lämna på Löt ÅVC från och med 1 mars är:

 • Elavfall
  tex;
 • Saker som har sladd eller går på batteri
 • Lysrör och ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Vitvaror och kylskåp

 

 • Farligt avfall
  tex;
 • Färg, spackel och fogmassa
 • Kemikalier, lösningsmedel och olja
 • Sprayburkar, brandsläckare och gasoltuber

 

 • Fungerande saker till Återbruk
  tex;
 • Leksaker och spel
 • Inredning och husgeråd
 • Sport och fritidsartiklar
 • Stol, bord och bokhylla

 

 • Däck från bilar, med och utan fälg

Dessa saker hänvisar vi dig att lämna på Vallentuna Returpark eller till den mobila återvinningscentralen som är både bemannade och har anpassade öppettider för privatpersoner.

Tillfälligt stängt i februari

Förändringen gäller från 1 mars 2024 och återvinningscentralen kommer att vara stängd under hela februari med anledning av ombyggnadsarbeten. Under tiden hänvisar vi till Vallentuna Returpark eller den mobila återvinningscentralen.

ÅVC endast för privatpersoner

Löt ÅVC kommer endast vara tillgänglig för privatpersoner efter nyöppningen. Företagskunder som vill lämna avfall på Löt hänvisar vi att köra in via vågen. Är du inte vågkund hos oss, kan du ansöka om att bli det eller så är du välkommen till Vallentuna Returpark där vi har automatisk fakturering.

Julgransgren med gyllene ljusskimmer

4 januari

Låt granen sprida ljus och värme även efter jul

13 januari har Knut namnsdag och det är tjugondedag jul. Enligt tradition är det då julen ska dansas ut, men många städar bort julen tidigare. Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Det är kanske frestande att dumpa granen bakom husknuten, men om det upptäcks kan den skyldige bötfällas för “nedskräpning på allmän plats”. Lämna istället din gran på rätt plats så kommer den till nytta en sista gång.

Om du bor i flerfamiljshus följer du din fastighetsägares anvisningar. 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av gamla julgranar, andra kanske har vissa bestämda uppsamlingsplatser. Kolla på din kommuns webbsida vad som gäller där du bor. Du kan alltid lämna in din gran, tom på pynt, på någon av SÖRABs återvinningscentraler eller trädgårdsavfallsmottagningar.

Därifrån går den till värmeverk och förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan ge el som räcker att köra fyra fulla tvättmaskiner. Några hundra granar kan driva en kyl- och frys i ett år. Och om alla kasserade granar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.*

Har du en plastgran som börjar se vissen ut tar vi emot den i metallcontainern på våra återvinningscentraler. Trasiga julgransljus, ljusslingor och elljustakar ska sorteras som elavfall. Julpynt som du tröttnat på kan du lämna in till våra Returpunkter i Solna och Sundbyberg eller till en secondhandorganisation så kan det ju glädja någon annan nästa jul. På alla våra återvinningscentraler finns återbruksinlämning där vi gärna tar emot dina hela och rena pynt och jultextilier.

*Källa: Ny Teknik

Inga fler nyheter

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-22 13:58:09