Vem ansvarar för vad?

Konsumenter

I Sverige är konsumenterna – alltså du och alla andra – ansvariga för att sortera och lämna sopor på rätt ätt. Det står faktiskt i lagen.

Returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen ska du sortera ut och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Producenter 

De som tillverkar, säljer eller importerar produkter ansvarar också för att de samlas in och återvinns. Det kallas producentansvar och gäller bland annat tidningar, förpackningar, elektriska prylar, däck, glödlampor och batterier. I ansvaret ingår det att se till att det finns bra insamlingsställen.

Kommuner  

Din kommun ansvarar för att ta hand om det avfall som uppstår i ditt hem.

Kommunen ser till att det finns återvinningscentraler där du kan lämna det avfall som inte kan eller får läggas i soppåsen. SÖRAB tar hand om det avfallet så att det kan återbrukas, återvinnas eller deponeras. Dessutom hämtar din kommun ditt restavfall och matavfall. Restavfallet bränns och blir till värme och el. Ditt matavfall blir till biogas och biogödsel.

Insamlingen av hushållens sopor betalas av alla i kommunen via en renhållningsavgift, eller via hyran om man bor i flerfamiljshus.

Din kommun är också ansvarig för att informera om nyttan med sortering och återvinning. Dessutom ska alla kommuner ha en avfallsplan som bland annat beskriver vilka åtgärder som ska genomföras för att minska mängden avfall. Avfallsplan 2021–2032.

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-04 11:34:05