Regler
& villkor

Regler och villkor för privatpersoner vid ÅVC

SÖRABs återvinningscentraler och returparker finns till för dig som bor i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna för att du ska kunna lämna ditt avfall och återbruk och få det omhändertaget på bästa möjliga sätt. På återvinningscentralen tar vi emot fordon som väger max 3,5 ton och vi ber dig att komma med max 3 kubikmeter avfall per gång. Vissa avfallsslag behöver vi begränsa i mängd vilket du kan läsa om längre ner.

Lämna avfall med lätt lastbil

Planerar du att lämna avfall från ditt egna hem med en lätt lastbil? Läs mer här >>

Utlandsregistrerad bil

Kommer du med utlandsregistrerad bil måste du betala, oavsett biltyp. 

Betalning sker med kort på plats på återvinningscentralen eller returparken innan du lämnat ditt avfall.

Alla våra anläggningarna är kontantfria. (Vi tar ej American Express eller Diners).

Mängdbegränsningar för privatpersoner

Farligt avfall

På återvinningscentralen tar vi emot en sådan mängd farligt avfall som anses rimligt att det kommer från ett hushåll.  

Impregnerat trä

Max 3 kbm per tillfälle. Har du större mängder och möjlighet att lämna det på Löt ÅVC i Vallentuna, är vi tacksamma.

Asbest

Har du asbestavfall eller produkter innehållande asbest du behöver bli av med? Kontakta SÖRAB för mer information info@sorab.se.

Sten, grus och jord

Max 3 kbm per tillfälle.

Visste du detta om återbruk?

  • Prylar och saker som fungerar och kan användas av andra kan du lämna till återbruk på alla våra återvinningscentraler!
  • På flera ÅVC tar vi emot möbler för återbruk, förutsatt att de är hela och rena.
  • På flera ÅVC tar vi emot cyklar och cykeldelar till återbruk. Det som är trasigt lagas eller används som reservdelar!

Regler gällande på SÖRABs anläggningar

  • Rökförbud råder inom anläggningen på grund av brandrisk. Undantag för av SÖRAB angiven plats.
  • Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller bekosta städning på grund av nedskräpning orsakad av denne.
  • Inom anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som anslås inom området.
  • Inom anläggningen råder förbud mot tomgångskörning längre än 1 minut.
  • När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på återvinningscentralen eller på elektronikmottagningen dels på grund av försäkringsfrågor men främst arbetsmiljövillkor. Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå (på Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep och dra av produkten med).
  • Efter godkänd lossning av lass övergår det lossade materialet till SÖRABs ägande ­och förfoganderätt.
  • Fotoförbud råder inom anläggningen.

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-06-03 16:48:13