Små elsladdar går bra att slänga i soporna - sant eller falskt?

Det är inte okej att kasta mindre elsladdar i soporna – alltså FALSKT. Allt med sladd eller batteri ska enligt lag återvinnas. Då tas skadliga ämnen om hand och allt återvinningsbart som järn, koppar, ädelmetaller med mera blir till nya produkter.

Varför viktigt att återvinna elavfall?

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska därför lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.

Hur går det till?

På SÖRABs återvinningscentraler tar vi emot allt elavfall. Vissa butiker tar också emot det. Din kommun kan erbjuda något kompletterande insamlingssystem för el-avfall. Titta på din kommuns webbplats vad som gäller där just du bor. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter. Närmaste batteriholk hittar du troligast vid närmaste återvinningsstation.

När produkterna samlats in körs de till olika återvinningsföretag som med godkända anläggningar kan ta hand om produkterna på rätt sätt. Sortering och demontering sker för hand och batterier och miljöfarliga komponenter plockas bort fört att tas omhand separat. Delarna från de isärplockade produkterna sorteras efter materialslag och återvinns sedan i olika processer. I vissa fall kan komponenter och produkter även återanvändas.

Vad blir det av det?

  • Metallinnehållande komponenter och delar (så som höljen, stommar, mekaniska delar, kretskort och batterier) tas till vara och processas för att metallerna på nytt ska kunna användas i olika produkter.
  • Delar av ren eller blandad metall mals och smälts ned.
  • Kretskort krossas och smälts ned för utvinning av värdefulla metaller.
  • Batterier sorteras och genomgår krossning/malning, kemisk och/eller termisk behandling beroende på batterityp – allt för att plaster och metaller ska kunna utvinnas och återanvändas.
  • Farliga ämnen separeras och tas omhand separat.
  • Glas från lampor och bildskärmar krossas, tvättas, smälts ned och återanvänds.
  • Plast, trä och tyg går till förbränning och energiutvinning, främst för att ekonomiskt gångbara återvinningsprocesser saknas och för att plasterna innehåller giftiga ämnen som man vill undvika att sprida.
  • Freon som tidigare användes i kylskåp och frysar tas omhand i en sluten process för att undvika att det läcker ut och orsakar skador på ozonlagret och bidrar till växthuseffekten.

Har du hört någon annan myt kring återvinning?
Mejla in den till oss på kommunikation@sorab.se så ska vi se om vi kan slå hål på den!

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-30 15:55:49