Elavfall

Elektriska apparater innehåller ofta farliga ämnen som är skadliga för miljön. Det är därför viktigt att elavfall hanteras separat och tas om hand om på ett sätt som är bra för miljön.

För elavfall från företag och verksamheter gäller olika avlämningsregler beroende på om produkten ingår i El-kretsens producentansvar el-retur, eller ej. Producentansvar innebär att branschen som producerar produkterna även har ansvar för att återvinna dem.

Elavfall som ingår i el-retur (producentansvar)

 • Ljuskällor – lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
 • Vitvaror – spisar, spisfläktar, ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och kallmanglar för hushållsbruk.
 • Kylmöbler – Kyl och frys
 • Diverse elektronik – spel, leksaker och laddare eller transformatorer till mobiltelefoner, datorer eller handverktyg.
 • Telefoner, telefonsvarare, mobiltelefoner, TV, video och radio.
 • Kontorsutrustning – dator, skrivare, modem, skanner, fax och kopiator med mera.
 • Medicinsk-teknisk utrustning och laboratorieutrustning.

Här kan du lämna elavfall med producentansvar

Om ett företags elavfall omfattas av producentansvar lämnas det kostnadsfritt till elektronikmottagningen på Hagby. Elektronikmottagningen har öppet under anläggningens ordinarie öppettider.

Företag kan också lämna enstaka elavfall med producentansvar, motsvarande samma mängd som uppkommer i ett hushåll, kostnadsfritt på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

För att lämna elavfall med producentansvar krävs det även att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg. Det skapas i förväg på El-kretsens hemsida.

Kom ihåg att tömma din dator/telefon/annan elektronik på allt innehåll (till exempel kontaktuppgifter, bilder, appar med personlig information) innan du lämnar in den. SÖRAB tar inget ansvar för inlämnade elektroniska föremåls innehåll.

Elavfall som inte ingår i el-retur (ej producentansvar)

Elavfall som inte ingår i el-returen kan inte lämnas på våra återvinningscentraler.

 • Kyl- och frysmöbler från restauranger och företag. Till exempel försäljningsautomater, kyl- och frysdiskar
 • Elektrisk utrustning för bilar
 • Fast installerad utrustning för uppvärmning eller ventilation, till exempel element/radiatorer, fläktar, luftkonditionering och varmvattenberedare
 • Försäljningsautomater
 • Industrielektronik/produktionsspill
 • Kablar och annan fast installerad elektronisk utrustning som proppskåp eller transformatorer
 • Maskiner eller del av maskiner för tillverkning i industri eller jordbruk/produktionsverktyg
 • Neonlysrör
 • Elektriskt styrbara möbler

För aktuell förteckning över elavfall som ingår i el-retur, det vill säga elavfall av hushållstyp – se El-kretsen.

Här kan du lämna elavfall som inte ingår i el-retur (ej producentansvar)

Elavfall som inte omfattas av producentansvar kan lämnas på Hagby elektronikmottagning mot betalning enligt gällande taxa, se nedan.

Krav på registrering

Avser mottagande av samtliga elavfall för anteckningsskyldighet till Naturvårdsverket.

Vill du lämna elavfall från en verksamhet ska du alltid ta kontakt med personal innan inlämning för att få avfallet registrerat.

Informationen som behöver uppges är den information som vi behöver för att kunna registrera mottagandet enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen. Det är uppgifter om:

 • Datum för överlämnandet till oss
 • Avfallsinnehavarens organisations- eller VAT-nummer
 • Plats där avfallet senast hanterats
 • Transportsätt
 • Plats för avfallets tidigare hantering
 • Eventuellt tidigare avfalls-id

Längst ned på sidan finns länk till Deklaration för farligt avfall elektronik.

 

Priser för Elavfall

Elavfall med producentansvar

Mer information om vad som ingår i producentansvaret hittar du hos producenternas bolag El-kretsen; www.el-kretsen.se

Producentansvar

Elavfall ej producentansvar

Ej producentansvar

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-21 10:38:51