Minska
avfallet på jobbet

Minska avfallsmängden - på jobbet

Det bästa avfallet är det som inte uppkommit!

Avfall är egentligen varor som har köpts med pengar: produkt- och råvaruspill, förpackningar, möbler, apparater, redskap. Någon har betalat för det vid inköp och kommer få betala efter att det blivit ett avfall. Genom att arbeta aktivt för att minska avfallet kan man effektivera verksamheten, förbättra kvaliteten och spara pengar samtidigt som man gör något bra för miljön.

Minska spill i produktionsprocesser

  • Skriv ut dubbelsidigt. Tänk över först om du verkligen behöver göra en utskrift!
  • Sälj, byt eller skänk bort gamla möbler och inventarier som ni tröttnat på.
  • Köp bättre kvalitet för längre hållbarhet. Köp med reservdelsgaranti.
  • Ta fram verktygslådan och reparera trasiga saker istället för att slänga och köpa nytt.
  • Undvik engångsprodukter om det finns andra alternativ. Ta din personliga kaffekopp till kaffeautomaten.

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-28 15:13:30