Farligt avfall

Har du ett företag eller verksamhet har du skyldighet att sortera ut miljöfarligt avfall och måste själv bekosta omhändertagandet av det. Du är även skyldig att rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.

Det är endast hushåll som får lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler.

Farligt avfall kräver säker hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

På Hagby Återvinningsanläggning i Täby kan företag och verksamheter lämna farligt avfall. Våra kunniga kemister hjälper till vid mottagningen och säkerställer att hanteringen sker miljömässigt korrekt och tryggt för både kund och personal.

Öppettider på mottagningen för farligt avfall: Helgfria vardagar 10.00-15.00.

Nedanstående priser gäller under förutsättning att avfallet är identifierat, försorterat och uppmärkt. SÖRAB förbehåller sig rätten att ta ut extra tilläggsavgift/hanteringskostnad i avvikande fall:

  • 800 kr/timme
  • därefter 450 kr/påbörjad halvtimme

Kostnad för avlämning utanför FA-mottagningens ordinarie öppettider (dock inom Hagby kundmottagnings ordinarie öppettider):

  • fakturakunder      500 kr/tillfälle
  • kortkunder          1000 kr/tillfälle

Asbest

Asbest tas endast emot på Löt Avfallsanläggning.
OBS! Asbest ska alltid vara förpackad och väl tillsluten.

När du lämnar avfallet ska en ifylld deklaration lämnas till kundmottagaren. 

Krav på registrering

Naturvårdsverket har ett digitalt system för spårbarhet och rapportering av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska rapportera sina flöden. Kraven på rapportering gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall. Det som ska rapporteras är bland annat avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare.

För att lämna farligt avfall ska du ha med dig ett korrekt ifyllt transportdokument för leveransen.

I länkarna längst ned på sidan finner du de blanketter du behöver och kan läsa våra allmänna villkor. Där hittar du bland annat villkor för leveranser, anmälan samt ordningsföreskrifter.

 

Priser för Farligt avfall

Samtliga priser avser mottagning av småförpackningar.
Priserna är exklusive moms samt minimidebitering är 1 kg.
Avrundning sker enligt standard.

Småkemikalier

Småkemikalier A–Ö

Färgavfall

Färgavfall

Oljeavfall

Oljeavfall

Trycksatta behållare

Trycksatta behållare

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-06-03 08:44:01