Elavfall

Elavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. När producentansvaret infördes skapade elektronikproducenterna via sina branschorganisationer en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare – El-Kretsen. Deras uppgift är att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem i samarbete med kommunerna.

SÖRABs återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kom ihåg att tömma din dator/telefon/annan elektronik innan du lämnar in den. SÖRAB tar inget ansvar för inlämnade elektroniska föremåls innehåll.

Flera kommuner erbjuder hämtning av elavfall hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig.

Som konsument kan du även lämna ditt elavfall till butiker som har elutrustning i sortimentet. Butiken ska utan avgift ta emot motsvarande mängd elavfall från konsumenten om utrustningen är av samma typ eller har motsvarande funktion som den nya utrustningen.

Butiker som säljer elutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot 1 till 1, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden. Avfallet ska alltid tas emot om dess yttermått varken på längden, bredden eller djupet överstiger 25 centimeter.

Exempel på elavfall:

Dammsugare, Datorer, Glödlampor, Elektriska hushållsmaskiner, Julgransbelysning, Lågenergilampor, Lysrör, TV-apparater, Vitvaror, Mobiltelefoner.

Tänk på att lämna armaturer och ljuskällor för sig. Plocka t ex bort glödlampan ur lampfoten och lysrören ur ditt solarium och lämna på anvisade platser på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Elavfall som lämnas till någon av SÖRABs återvinningscentraler transporteras till speciella förbehandlingsanläggningar.
När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel finns det guld i kontakterna på så kallade integrerade kretsar. Dessa metaller återvinns.

Vad gäller för gammal elektronik?

Gammal elektronik, till exempel gamla TV-apparater, innehåller inte bara metaller utan även plast, trä och tyg som skickas till godkända förbränningsanläggningar. Eventuella föroreningar fångas upp när rökgaserna renas. Värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Bildrör skall från slutet av 2006 avlägsnas från det pulver med tungmetaller som finns och merparten av glaset kommer att då att återanvändas.

Vissa plastdetaljer kan innehålla så kallade flamskyddsmedel vilka minskar risken för brand. På senare år har man börjat upptäcka att vissa av dessa flamskyddsmedel är skadliga för hälsan. Därför får denna typ av plaster inte användas vid tillverkningen av nya apparater. Genom att bränna plasten i godkända förbränningsugnar, där man noga kontrollerar temperatur och rökgasrening, oskadliggörs de hälsofarliga flamskyddsmedlen. Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Du kan läsa mer om vad som gäller för gammal elektronik på El-kretsen. Du finner länk till El-kretsens webbplats i länklistan längst ner på sidan.

Sorteringsguiden

Arkiv

Sortera på år

En sommarbild från Löt ÅVC

8 januari

Löt ÅVC blir mindre, men tydligare

Den 1 mars kommer en mindre förändring ske på Löt Avfallsanläggning. Vi kommer därför behöva stänga Löt ÅVC under hela februari för ombyggnadsarbeten.

Vi har behov av att omdisponera anläggningens ytor för att utveckla verksamheten och kommer därför minska ytan för återvinningscentralen. Du som privatperson kommer fortsatt kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall och förpackningar från ditt eget hem. Ny och tydlig skyltning enligt det nordiska systemet kommer visa vägen.

Det som du inte kommer kunna lämna på Löt ÅVC från och med 1 mars är:

 • Elavfall
  tex;
 • Saker som har sladd eller går på batteri
 • Lysrör och ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Vitvaror och kylskåp

 

 • Farligt avfall
  tex;
 • Färg, spackel och fogmassa
 • Kemikalier, lösningsmedel och olja
 • Sprayburkar, brandsläckare och gasoltuber

 

 • Fungerande saker till Återbruk
  tex;
 • Leksaker och spel
 • Inredning och husgeråd
 • Sport och fritidsartiklar
 • Stol, bord och bokhylla

 

 • Däck från bilar, med och utan fälg

Dessa saker hänvisar vi dig att lämna på Vallentuna Returpark eller till den mobila återvinningscentralen som är både bemannade och har anpassade öppettider för privatpersoner.

Tillfälligt stängt i februari

Förändringen gäller från 1 mars 2024 och återvinningscentralen kommer att vara stängd under hela februari med anledning av ombyggnadsarbeten. Under tiden hänvisar vi till Vallentuna Returpark eller den mobila återvinningscentralen.

ÅVC endast för privatpersoner

Löt ÅVC kommer endast vara tillgänglig för privatpersoner efter nyöppningen. Företagskunder som vill lämna avfall på Löt hänvisar vi att köra in via vågen. Är du inte vågkund hos oss, kan du ansöka om att bli det eller så är du välkommen till Vallentuna Returpark där vi har automatisk fakturering.

Julgransgren med gyllene ljusskimmer

4 januari

Låt granen sprida ljus och värme även efter jul

13 januari har Knut namnsdag och det är tjugondedag jul. Enligt tradition är det då julen ska dansas ut, men många städar bort julen tidigare. Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Det är kanske frestande att dumpa granen bakom husknuten, men om det upptäcks kan den skyldige bötfällas för “nedskräpning på allmän plats”. Lämna istället din gran på rätt plats så kommer den till nytta en sista gång.

Om du bor i flerfamiljshus följer du din fastighetsägares anvisningar. 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av gamla julgranar, andra kanske har vissa bestämda uppsamlingsplatser. Kolla på din kommuns webbsida vad som gäller där du bor. Du kan alltid lämna in din gran, tom på pynt, på någon av SÖRABs återvinningscentraler eller trädgårdsavfallsmottagningar.

Därifrån går den till värmeverk och förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan ge el som räcker att köra fyra fulla tvättmaskiner. Några hundra granar kan driva en kyl- och frys i ett år. Och om alla kasserade granar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.*

Har du en plastgran som börjar se vissen ut tar vi emot den i metallcontainern på våra återvinningscentraler. Trasiga julgransljus, ljusslingor och elljustakar ska sorteras som elavfall. Julpynt som du tröttnat på kan du lämna in till våra Returpunkter i Solna och Sundbyberg eller till en secondhandorganisation så kan det ju glädja någon annan nästa jul. På alla våra återvinningscentraler finns återbruksinlämning där vi gärna tar emot dina hela och rena pynt och jultextilier.

*Källa: Ny Teknik

Inga fler nyheter

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-05 12:34:44