Elavfall

Elavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. När producentansvaret infördes skapade elektronikproducenterna via sina branschorganisationer en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare – El-Kretsen. Deras uppgift är att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem i samarbete med kommunerna.

SÖRABs återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kom ihåg att tömma din dator/telefon/annan elektronik innan du lämnar in den. SÖRAB tar inget ansvar för inlämnade elektroniska föremåls innehåll.

Flera kommuner erbjuder hämtning av elavfall hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig.

Som konsument kan du även lämna ditt elavfall till butiker som har elutrustning i sortimentet. Butiken ska utan avgift ta emot motsvarande mängd elavfall från konsumenten om utrustningen är av samma typ eller har motsvarande funktion som den nya utrustningen.

Butiker som säljer elutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot 1 till 1, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden. Avfallet ska alltid tas emot om dess yttermått varken på längden, bredden eller djupet överstiger 25 centimeter.

Exempel på elavfall:

Dammsugare, Datorer, Glödlampor, Elektriska hushållsmaskiner, Julgransbelysning, Lågenergilampor, Lysrör, TV-apparater, Vitvaror, Mobiltelefoner.

Tänk på att lämna armaturer och ljuskällor för sig. Plocka t ex bort glödlampan ur lampfoten och lysrören ur ditt solarium och lämna på anvisade platser på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Elavfall som lämnas till någon av SÖRABs återvinningscentraler transporteras till speciella förbehandlingsanläggningar.
När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel finns det guld i kontakterna på så kallade integrerade kretsar. Dessa metaller återvinns.

Vad gäller för gammal elektronik?

Gammal elektronik, till exempel gamla TV-apparater, innehåller inte bara metaller utan även plast, trä och tyg som skickas till godkända förbränningsanläggningar. Eventuella föroreningar fångas upp när rökgaserna renas. Värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Bildrör skall från slutet av 2006 avlägsnas från det pulver med tungmetaller som finns och merparten av glaset kommer att då att återanvändas.

Vissa plastdetaljer kan innehålla så kallade flamskyddsmedel vilka minskar risken för brand. På senare år har man börjat upptäcka att vissa av dessa flamskyddsmedel är skadliga för hälsan. Därför får denna typ av plaster inte användas vid tillverkningen av nya apparater. Genom att bränna plasten i godkända förbränningsugnar, där man noga kontrollerar temperatur och rökgasrening, oskadliggörs de hälsofarliga flamskyddsmedlen. Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Du kan läsa mer om vad som gäller för gammal elektronik på El-kretsen. Du finner länk till El-kretsens webbplats i länklistan längst ner på sidan.

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-05 12:34:44