Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Förr eller senare hamnar allt som samhället vill bli av med som avfall på någon avfallsanläggning för att omhändertas. Det ställer höga krav på oss som avfalls- och återvinningsbolag att ha gedigen teknik- och miljökunskap för att kunna göra detta på ett sätt så att miljöpåverkan begränsas. Därtill ska vi ha kostnadseffektiva processer och kvalitetssäkrade produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders behov.

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem underlättar för oss att arbeta strukturerat och med ständiga förbättringar uppnår vi god lönsamhet samtidigt som vi optimerar användningen av alla resurser vi förfogar över. Därtill säkerställer vi att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av. SÖRAB är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001 och sedan 2018 certifierat enligt ISO 9001.

All verksamhet som SÖRAB bedriver inom anläggningarna och på huvudkontoret omfattas av miljö- och kvalitetsledningssystemet. Dessutom omfattas alla avfalls- och materialtransporter mellan anläggningarna, från anläggningarna till extern mottagare samt vid hämtning hos kund.

En rad rutiner och dokument finns för att upprätthålla miljö- och kvalitetsledningssystemets funktion och åstadkomma ständig förbättring genom ett systematiskt arbetssätt såsom:

 • Hållbarhetspolicy
 • Miljöaspektsregister
 • Miljö- och kvalitetsmål
 • Efterlevnad av lagar, tillstånd och bindande krav
 • Interna och externa revisioner
 • System för avvikelser, reklamationer och förbättringsförslag
 • Kompetens och utbildning
 • Rutiner för process- och verksamhetsstyrning

Verksamheten är uppbyggd utifrån kund- och materialprocessen, ledningsprocessen och ett antal stödprocesser. Kund- och materialprocessen består av fyra delar: tjänsteerbjudande, insamling, förädling och omlastning samt avsättning. En viktig del i vår strävan mot ständiga förbättringar är att vi har kunskaper och förstår hur och var SÖRAB påverkar miljön. För att uppnå detta så identifierar vi och bedömer våra miljöaspekter varje år. Med hjälp av vår hållbarhetspolicy och de aspekter som framstår som betydande, formulerar vi våra miljömål. För dessa miljömål upprättar vi program som anger hur vi ska arbeta för att uppnå målen.
Att arbeta med miljöförbättrande åtgärder är för oss lika naturligt som det är nödvändigt. Följande aktiviteter inom SÖRAB bedömer vi ha betydande miljöpåverkan:

 • Andel till deponering
 • Damm och lakvatten från sorteringsplattan på Hagby
 • Lukt från bland annat kompost
 • Metanutsläpp från deponierna
 • Lakvatten från SÖRAB:s två deponier
 • Förbrukning av fossila bränslen
 • Emissioner från avfallstransporter

Vi har även riskbedömt hela verksamheten och funnit att brandrisk i materiallager och miljöstationer bedöms som betydande risker.

Arkiv

Sortera på år

En sommarbild från Löt ÅVC

8 januari

Löt ÅVC blir mindre, men tydligare

Den 1 mars kommer en mindre förändring ske på Löt Avfallsanläggning. Vi kommer därför behöva stänga Löt ÅVC under hela februari för ombyggnadsarbeten.

Vi har behov av att omdisponera anläggningens ytor för att utveckla verksamheten och kommer därför minska ytan för återvinningscentralen. Du som privatperson kommer fortsatt kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall och förpackningar från ditt eget hem. Ny och tydlig skyltning enligt det nordiska systemet kommer visa vägen.

Det som du inte kommer kunna lämna på Löt ÅVC från och med 1 mars är:

 • Elavfall
  tex;
 • Saker som har sladd eller går på batteri
 • Lysrör och ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Vitvaror och kylskåp

 

 • Farligt avfall
  tex;
 • Färg, spackel och fogmassa
 • Kemikalier, lösningsmedel och olja
 • Sprayburkar, brandsläckare och gasoltuber

 

 • Fungerande saker till Återbruk
  tex;
 • Leksaker och spel
 • Inredning och husgeråd
 • Sport och fritidsartiklar
 • Stol, bord och bokhylla

 

 • Däck från bilar, med och utan fälg

Dessa saker hänvisar vi dig att lämna på Vallentuna Returpark eller till den mobila återvinningscentralen som är både bemannade och har anpassade öppettider för privatpersoner.

Tillfälligt stängt i februari

Förändringen gäller från 1 mars 2024 och återvinningscentralen kommer att vara stängd under hela februari med anledning av ombyggnadsarbeten. Under tiden hänvisar vi till Vallentuna Returpark eller den mobila återvinningscentralen.

ÅVC endast för privatpersoner

Löt ÅVC kommer endast vara tillgänglig för privatpersoner efter nyöppningen. Företagskunder som vill lämna avfall på Löt hänvisar vi att köra in via vågen. Är du inte vågkund hos oss, kan du ansöka om att bli det eller så är du välkommen till Vallentuna Returpark där vi har automatisk fakturering.

Julgransgren med gyllene ljusskimmer

4 januari

Låt granen sprida ljus och värme även efter jul

13 januari har Knut namnsdag och det är tjugondedag jul. Enligt tradition är det då julen ska dansas ut, men många städar bort julen tidigare. Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Det är kanske frestande att dumpa granen bakom husknuten, men om det upptäcks kan den skyldige bötfällas för “nedskräpning på allmän plats”. Lämna istället din gran på rätt plats så kommer den till nytta en sista gång.

Om du bor i flerfamiljshus följer du din fastighetsägares anvisningar. 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av gamla julgranar, andra kanske har vissa bestämda uppsamlingsplatser. Kolla på din kommuns webbsida vad som gäller där du bor. Du kan alltid lämna in din gran, tom på pynt, på någon av SÖRABs återvinningscentraler eller trädgårdsavfallsmottagningar.

Därifrån går den till värmeverk och förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan ge el som räcker att köra fyra fulla tvättmaskiner. Några hundra granar kan driva en kyl- och frys i ett år. Och om alla kasserade granar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.*

Har du en plastgran som börjar se vissen ut tar vi emot den i metallcontainern på våra återvinningscentraler. Trasiga julgransljus, ljusslingor och elljustakar ska sorteras som elavfall. Julpynt som du tröttnat på kan du lämna in till våra Returpunkter i Solna och Sundbyberg eller till en secondhandorganisation så kan det ju glädja någon annan nästa jul. På alla våra återvinningscentraler finns återbruksinlämning där vi gärna tar emot dina hela och rena pynt och jultextilier.

*Källa: Ny Teknik

Inga fler nyheter

Sidan uppdaterades senast: 2024-02-20 10:04:19