Så funkar det

Vem gör vad i avfallshanteringen i SÖRAB-regionen

Ditt ansvar

Du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe. Din hantering är avgörande för att minimera ditt avfalls miljöpåverkan samt möjlighet att nyttja det som en eventuell resurs.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera bort och behandla så kallat kommunalt avfall – restavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall samt tidningar och returpapper. Från 1 januari 2024 har kommunen även ansvar för att samla in förpackningar av glas, papper, plast och metall som producenterna ska återvinna. Kommunen har också ett informationsansvar.

Sophämtning utförs av den entreprenör som upphandlats av kommunen. I kommunerna i SÖRAB-regionen är det för närvarande antingen Verdis (fd Urbaser), PreZero, eller Ragn-Sells som hämtar avfallet. Vissa kommuner har kundtjänsten själva medan andra lagt ut det på sin entreprenör. Har du frågor gällande din sophämtning ska du alltså vända dig till kundtjänst hos kommunen eller entreprenören beroende på vilken kommun du bor i.

SÖRABs ansvar

SÖRAB ansvarar för behandlingen av avfallet som uppkommer i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna samt insamling av tidningar och returpapper i dessa kommuner. Från 1 januari 2024 samlar SÖRAB in förpackningar av glas, papper, plast och metall från återvinningsstationer i ovanstående kommuner. SÖRAB har även upphandlat städning och kundtjänst för återvinningsstationerna i Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Vallentuna.

Restavfallet omlastas på någon av våra två omlastningsstationer innan det levereras som bränsle till förbränningsanläggningar via vår eftersorteringsanläggning i Brista. Soppåsarna från SÖRAB-regionen alstrar värme som täcker energibehovet i ca 15 000 villor varje år! Matavfallet omlastas och transporteras till en rötningsanläggning där det förvandlas till biogödsel och biogas. För grovavfall driver SÖRAB nio stycken återvinningsanläggningar av olika storlekar i regionen. Det mesta som lämnas där materialåtervinns eller blir bränsle, endast några få procent deponeras. Deponin ligger i norra Vallentuna och drivs också av SÖRAB.

Kommunens och SÖRABs hantering av ditt avfall betalar du via din renhållningsavgift, bor du i flerfamiljshus ingår den i hyran/avgiften. Kontrollera på din kommuns hemsida vilka övriga insamlingstjänster som ingår/erbjuds där du bor.

Priser, regler och villkor för privatpersoner vid ÅVC

Hushåll i SÖRAB-regionen, inkl Stockholm, är välkomna att besöka valfri SÖRAB-anläggning. Invånarna i SÖRAB-regionen är även välkomna till Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler och vice versa.

OBS! För att få lämna avfallet gratis är det viktigt att du:

 • kommer själv som privatperson och ägare till avfallet som normalt kan uppstå i ett hushåll (undantaget om du anlitar helpers via Tiptapp)
 • kommer i ett fordon som uppenbart inte är en företagsbil
 • Läs mer under Regler och villkor >>

Gemensam avfallsplan med ägarkommunerna

Tillsammans med ägarkommunerna har SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan för regionen. En avfallsplan behövs för att kommunerna ska kunna bestämma långsiktiga riktlinjer och mål för avfallshanteringen.
Vi har valt att göra en gemensam avfallsplan för att vi bor och verkar i en tätbefolkad region där vi inte upplever några kommungränser. Med en gemensam bild av avfallshanteringen agerar kommunerna på ett likartat sätt och kan hjälpa varandra att nå målen. Här kan du läsa mer om avfallsplanen.

Fastighetsägarnas ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att ha ett insamlingssystem för rest- och matavfall och att informera de boende om de insamlingssystem som finns i kommunen.

Producenternas ansvar

Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

För alla producentansvar gäller att det företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkten först till Sverige – den har producentansvar. Inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning).

Produkter som omfattas av producentansvar

 • Förpackningar
 • Plastprodukter:
  • Engångsplastförpackningar
  • Vissa tobaksvaror och filter
  • Våtservetter
  • Ballonger
  • Fiskeredskap 
 • Elutrustning
 • Batterier
 • Däck
 • Bilar
 • Läkemedel  (information finns hos Läkemedelsverket)
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten) 

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

 

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

Man sorterar wellpapp på Vallentuna returpark

13 maj

87% är nöjda med SÖRABs återvinningsanläggningar

Det visar SÖRAB-kommunernas medborgarenkät från förra året.

Nyligen har det rapporterats om sjunkande nöjdhet i regionen gällande grovavfallsinsamling. Siffrorna som rapporteringen grundat sig på återfinns i SÖRAB-kommunernas Miljöbarometer där den gemensamma avfallsplanens mål följs upp. Vissa mål följs upp via en medborgarenkät.

Det är svårt att veta vad de som svarat på medborgarenkäten lägger in i sitt svar gällande grovavfallet då den frågan är så generellt ställd: Anser du att insamlingssystemet för grovsopor är anpassat efter hushållets behov?47% svarar som ett regionsnitt att de är nöjda via en skriftlig enkät 2023, jämfört med 2016 då 79% svarade via telefonintervjuer att de var nöjda.

I samma enkät frågas också specifikt om nöjdheten vid det senaste besöket på en bemannad återvinningsanläggning. Då landar regionsnittet på de som är ganska eller mycket nöjda på 87%.

Lokaltidningens intervjuer, som gjordes nyligen med besökare på våra anläggningar, bekräftar denna bild.

Under förra året gjorde SÖRAB även en egen besökarundersökning för att följa upp våra kvalitetsmål. Resultatet visade att den generella nöjdheten med det senaste besöket är hög. 87% svarade även här att de antingen var nöjda eller mycket nöjda. Vi nöjer oss såklart inte med det, utan strävar efter högre siffror.

Vi följer även de recensioner vi får från våra besökare via Google. Det är mest ros men också en del konstruktiv kritik, vilket vi välkomnar. Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra ägarkommuner på att utveckla och optimera vår verksamhet för att det ska vara lätt att göra rätt och att största miljönyttan ska uppnås.

Invånarantalet ökar i regionen, mark börjar bli en bristvara i ägarkommunerna och beteendemönster förändras vilket gör att nya idéer måste kläckas. Den mobila återvinningscentralen är ett sådant exempel. Andra lösningar är nya koncept som mindre returpunkter och grovavfallspunkter och vi hittar nya samarbeten.

Många kommuner har också flera olika insamlingstjänster som kanske inte alla känner till. Kika gärna på din hemkommuns hemsida för att se vad som erbjuds där du bor.

Tack för att du återvinner! Tillsammans får vi jordens resurser att räcka längre.

23 april

Vad händer med din plast på SÖRAB?

De senaste dagarna har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på återvinningscentraler i svenska kommuner. På SÖRAB försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre.

Den plast som samlas in på våra återvinningscentraler och returparker har vi under längre tid skickat till olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. Vi uppskattar att 75% av den plast som vi samlar in på våra ÅVCer återvinns. På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter. För att få fatt i så mycket återvinningsbar plast som möjligt har vi en mindre avlämningscontainer på våra anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning.

Vi håller med vår branschorganisation Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna. En ökad efterfrågan på återvunnet material behövs också i nästa led för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle.

Tillsammans med våra ägarkommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har vi en avfallsplan fram till 2032 som bland annat fokuserar på att material ska cirkulera. Därför gör vi allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. Som fler exempel på detta driver SÖRAB landets första, och hittills enda, anläggning som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering. Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på våra större anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagar vi och återbrukar i egen insamlingsverksamhet istället för att kassera och förbränna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

TACK för att du sorterar och återvinner med oss!

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-03 13:10:28