Så funkar det

Vem gör vad i avfallshanteringen i SÖRAB-regionen

Ditt ansvar

Du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe. Din hantering är avgörande för att minimera ditt avfalls miljöpåverkan samt möjlighet att nyttja det som en eventuell resurs.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att samla in, transportera bort och behandla så kallat kommunalt avfall – restavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall samt tidningar och returpapper. Från 1 januari 2024 har kommunen även ansvar för att samla in förpackningar av glas, papper, plast och metall som producenterna ska återvinna. Kommunen har också ett informationsansvar.

Sophämtning utförs av den entreprenör som upphandlats av kommunen. I kommunerna i SÖRAB-regionen är det för närvarande antingen Verdis (fd Urbaser), PreZero, eller Ragn-Sells som hämtar avfallet. Vissa kommuner har kundtjänsten själva medan andra lagt ut det på sin entreprenör. Har du frågor gällande din sophämtning ska du alltså vända dig till kundtjänst hos kommunen eller entreprenören beroende på vilken kommun du bor i.

SÖRABs ansvar

SÖRAB ansvarar för behandlingen av avfallet som uppkommer i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna samt insamling av tidningar och returpapper i dessa kommuner. Från 1 januari 2024 samlar SÖRAB in förpackningar av glas, papper, plast och metall från återvinningsstationer i ovanstående kommuner. SÖRAB har även upphandlat städning och kundtjänst för återvinningsstationerna i Danderyd, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Vallentuna.

Restavfallet omlastas på någon av våra två omlastningsstationer innan det levereras som bränsle till förbränningsanläggningar via vår eftersorteringsanläggning i Brista. Soppåsarna från SÖRAB-regionen alstrar värme som täcker energibehovet i ca 15 000 villor varje år! Matavfallet omlastas och transporteras till en rötningsanläggning där det förvandlas till biogödsel och biogas. För grovavfall driver SÖRAB nio stycken återvinningsanläggningar av olika storlekar i regionen. Det mesta som lämnas där materialåtervinns eller blir bränsle, endast några få procent deponeras. Deponin ligger i norra Vallentuna och drivs också av SÖRAB.

Kommunens och SÖRABs hantering av ditt avfall betalar du via din renhållningsavgift, bor du i flerfamiljshus ingår den i hyran/avgiften. Kontrollera på din kommuns hemsida vilka övriga insamlingstjänster som ingår/erbjuds där du bor.

Priser, regler och villkor för privatpersoner vid ÅVC

Hushåll i SÖRAB-regionen, inkl Stockholm, är välkomna att besöka valfri SÖRAB-anläggning. Invånarna i SÖRAB-regionen är även välkomna till Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler och vice versa.

OBS! För att få lämna avfallet gratis är det viktigt att du:

 • kommer själv som privatperson och ägare till avfallet som normalt kan uppstå i ett hushåll (undantaget om du anlitar helpers via Tiptapp)
 • kommer i ett fordon som uppenbart inte är en företagsbil
 • Läs mer under Regler och villkor >>

Gemensam avfallsplan med ägarkommunerna

Tillsammans med ägarkommunerna har SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan för regionen. En avfallsplan behövs för att kommunerna ska kunna bestämma långsiktiga riktlinjer och mål för avfallshanteringen.
Vi har valt att göra en gemensam avfallsplan för att vi bor och verkar i en tätbefolkad region där vi inte upplever några kommungränser. Med en gemensam bild av avfallshanteringen agerar kommunerna på ett likartat sätt och kan hjälpa varandra att nå målen. Här kan du läsa mer om avfallsplanen.

Fastighetsägarnas ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att ha ett insamlingssystem för rest- och matavfall och att informera de boende om de insamlingssystem som finns i kommunen.

Producenternas ansvar

Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

För alla producentansvar gäller att det företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkten först till Sverige – den har producentansvar. Inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning).

Produkter som omfattas av producentansvar

 • Förpackningar
 • Plastprodukter:
  • Engångsplastförpackningar
  • Vissa tobaksvaror och filter
  • Våtservetter
  • Ballonger
  • Fiskeredskap 
 • Elutrustning
 • Batterier
 • Däck
 • Bilar
 • Läkemedel  (information finns hos Läkemedelsverket)
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten) 

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

 

Sorteringsguiden

Arkiv

Sortera på år

En sommarbild från Löt ÅVC

8 januari

Löt ÅVC blir mindre, men tydligare

Den 1 mars kommer en mindre förändring ske på Löt Avfallsanläggning. Vi kommer därför behöva stänga Löt ÅVC under hela februari för ombyggnadsarbeten.

Vi har behov av att omdisponera anläggningens ytor för att utveckla verksamheten och kommer därför minska ytan för återvinningscentralen. Du som privatperson kommer fortsatt kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, byggavfall och förpackningar från ditt eget hem. Ny och tydlig skyltning enligt det nordiska systemet kommer visa vägen.

Det som du inte kommer kunna lämna på Löt ÅVC från och med 1 mars är:

 • Elavfall
  tex;
 • Saker som har sladd eller går på batteri
 • Lysrör och ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Vitvaror och kylskåp

 

 • Farligt avfall
  tex;
 • Färg, spackel och fogmassa
 • Kemikalier, lösningsmedel och olja
 • Sprayburkar, brandsläckare och gasoltuber

 

 • Fungerande saker till Återbruk
  tex;
 • Leksaker och spel
 • Inredning och husgeråd
 • Sport och fritidsartiklar
 • Stol, bord och bokhylla

 

 • Däck från bilar, med och utan fälg

Dessa saker hänvisar vi dig att lämna på Vallentuna Returpark eller till den mobila återvinningscentralen som är både bemannade och har anpassade öppettider för privatpersoner.

Tillfälligt stängt i februari

Förändringen gäller från 1 mars 2024 och återvinningscentralen kommer att vara stängd under hela februari med anledning av ombyggnadsarbeten. Under tiden hänvisar vi till Vallentuna Returpark eller den mobila återvinningscentralen.

ÅVC endast för privatpersoner

Löt ÅVC kommer endast vara tillgänglig för privatpersoner efter nyöppningen. Företagskunder som vill lämna avfall på Löt hänvisar vi att köra in via vågen. Är du inte vågkund hos oss, kan du ansöka om att bli det eller så är du välkommen till Vallentuna Returpark där vi har automatisk fakturering.

Julgransgren med gyllene ljusskimmer

4 januari

Låt granen sprida ljus och värme även efter jul

13 januari har Knut namnsdag och det är tjugondedag jul. Enligt tradition är det då julen ska dansas ut, men många städar bort julen tidigare. Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Det är kanske frestande att dumpa granen bakom husknuten, men om det upptäcks kan den skyldige bötfällas för “nedskräpning på allmän plats”. Lämna istället din gran på rätt plats så kommer den till nytta en sista gång.

Om du bor i flerfamiljshus följer du din fastighetsägares anvisningar. 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av gamla julgranar, andra kanske har vissa bestämda uppsamlingsplatser. Kolla på din kommuns webbsida vad som gäller där du bor. Du kan alltid lämna in din gran, tom på pynt, på någon av SÖRABs återvinningscentraler eller trädgårdsavfallsmottagningar.

Därifrån går den till värmeverk och förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan ge el som räcker att köra fyra fulla tvättmaskiner. Några hundra granar kan driva en kyl- och frys i ett år. Och om alla kasserade granar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.*

Har du en plastgran som börjar se vissen ut tar vi emot den i metallcontainern på våra återvinningscentraler. Trasiga julgransljus, ljusslingor och elljustakar ska sorteras som elavfall. Julpynt som du tröttnat på kan du lämna in till våra Returpunkter i Solna och Sundbyberg eller till en secondhandorganisation så kan det ju glädja någon annan nästa jul. På alla våra återvinningscentraler finns återbruksinlämning där vi gärna tar emot dina hela och rena pynt och jultextilier.

*Källa: Ny Teknik

Inga fler nyheter

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-03 13:10:28