Mottagning av avfall

Inom SÖRAB finns det en mångårig och gedigen erfarenhet av att ta emot olika typer av avfall. Vi på SÖRAB strävar hela tiden efter att minimera miljöpåverkan och att i största möjliga mån återbruka, materialåtervinna eller energiåtervinna det avfall som når våra anläggningar.

SÖRAB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1998 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2018.

Läs under respektive avfallsslag vilka olika anläggningar ni kan lämna avfallet vid, beroende på mängden.

SÖRAB har differentierade taxor, vilket innebär att ju bättre sorterat lasset är, desto billigare blir det att lämna det!