Auktoriserade Returpappersentreprenörer

För att ha rätt att utföra insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med SÖRAB.

Auktoriserade entreprenörer

VerdisAB
Tel: 020-150 520
E-post: info@verdis.se
Webb: www.verdis.see

Recycling i Stockholm AB
Tel: 08-716 30 50
Webb: www.recyclingab.se

Liselott Lööf Återvinning AB
Tel: 08-728 3280
E-post: Info@llbolagen.se
Webb: www.llbolagen.se

Prezero Recycling AB
Tel: 08-519 33 120
E-post: Atv.ost.se@prezero.com
Webb: www.prezero.se

Veolia Recycling Solutions Sweden  AB
Webb: www.veolia.se

Ragn-Sells Recycling AB
Webb: www.ragnsells.se

Stena Recycling AB
Tel: 08-832300
E-post: stockholm@stenarecycling.se
Webb: www.stenarecycling.se

Remondis AB
Webb: www.remondis.se

Returab Sverige AB
Webb: www.returab.se

Smart Recycling Sverige AB
Webb: www.smartrecycling.se

Wayoo Tech Sweden AB
Tel: 010-685 00 00
E-post: info@wayoo.io 
Webb: https://wayoo.io/sv

Återvinningsbolaget i Stockholm 2008 AB
Tel: 08-599 221 10
E-post: Info@atervinningsbolaget.se
Webb: www.atervinningsbolaget.se

Svensk Recycling & Fastighetsservice AB
Tel: 073-6927166
E-post: ledningen@srfab.nu
Webb: www.srfab.nu

Avfallskonsulten i Huvudstaden AB
Tel: 08-684 278 88
E-post: info@avfallskonsulten.se
Webb: www.avfallskonsulten.se

Svenska Servicestyrkan AB
Tel: 08-449 66 33
E-post: info@svenskaservicestyrkan.se
Webb: https://www.svenskaservicestyrkan.se/

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-05-22 07:04:20