SÖRAB hämtar bygg- och rivningsavfall i storsäck

SÖRAB erbjuder, tillsammans med samarbetspartner, hämtning av byggavfall från kommuninvånare inom vårt upptagningsområde.

Vi hämtar säckar oberoende av vilket inköpsställe de är inhandlade på. Av säkerhetsskäl kan vi inte hämta tidigare använda säckar, då det finns en risk att dessa är skadade och går sönder vid hämtning.

Efter hämtning behandlas avfallet för att kunna bli nya råvaror, användas i konstruktionsarbeten eller energiåtervinnas. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, om praktiskt möjligt, sortera enligt nedan uppdelning;

  • trä
  • fyllnadsmassor tex betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Priser

Nedanstående priser anges i SEK inkl. moms (exkl moms inom parentes). Tjänsten går endast att beställas med hämtning inom SÖRABs ägarkommuner.

Hämtning fast avgift                    630 kr (504 kr)
+tillägg per säck                              50 kr (40 kr)

Behandlingskostnad per säck

Fraktion Small/Medium Large X-Large
Träavfall 250 kr (200 kr) 250 kr (200 kr) 250 kr (200 kr)
Fyllnadsmassor 650 kr (520 kr) 650 kr (520 kr) går ej att beställa
Metall 200 kr (160 kr) 200 kr (160 kr) 200 kr (160 kr)
Glas 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr)
Isolering 550 kr (440 kr) 550 kr (440kr) 550 kr (440 kr)
Plast 300 kr (240 kr) 300 kr (240 kr) 300 kr (240 kr)
Gips 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr)
Blandat avfall* 750 kr (600 kr) 750 kr (600 kr) 750 kr (600 kr)

 

*Om avfallet inte sorteras i fraktionerna ovan, eller av någon anledning inte passar in i sorteringsanvisningarna, debiteras lasten som blandat avfall.

OBS! Farligt avfall får ej lämnas tillsammans med byggavfall. Vid förekomst av farligt avfall tillkommer en tilläggsavgift.

Tilläggsavgifter vid mindre mängder:
Farligt avfall 500 kr (400 kr)
El-avfall 250 kr (200 kr)
Hushållsavfall 250 kr (200 kr)

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-08 12:30:30