SÖRAB hämtar bygg- och rivningsavfall i storsäck

SÖRAB erbjuder, tillsammans med samarbetspartner, hämtning av byggavfall från kommuninvånare inom vårt upptagningsområde.
Vi hämtar säckar oberoende av vilket inköpsställe de är inhandlade på. Av säkerhetsskäl kan vi inte hämta tidigare använda säckar, då det finns en risk att dessa är skadade och går sönder vid hämtning.
Efter hämtning behandlas avfallet för att kunna bli nya råvaror, användas i konstruktionsarbeten eller energiåtervinnas. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, om praktiskt möjligt, sortera enligt nedan uppdelning;

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Priser

Nedanstående priser anges i SEK inkl. moms (exkl moms inom parentes). Tjänsten går endast att beställas med hämtning inom SÖRABs ägarkommuner.

Hämtning fast avgift 630 kr (504 kr)

+tillägg per säck 50 kr (40 kr)

Behandlingskostnad per säck

Fraktion Small/medium Large X-Large
Träavfall 250 kr (200 kr) 250 kr (200 kr) 250 kr (200 kr)
Fyllnadsmassor 650 kr (520 kr) 650 kr (520 kr) går ej att beställa
Metall 200 kr (160 kr) 200 kr (160 kr) 200 kr (160 kr)
Glas 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr)
Isolering 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr)
Plast 300 kr (240 kr) 300 kr (240 kr) 300 kr (240 kr)
Gips 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr) 550 kr (440 kr)
Blandat avfall* 750 kr (600 kr) 750 kr (600 kr) 750 kr (600 kr)
Fraktion
Träavfall
Fyllnadsmassor
Metall
Glas
Isolering
Plast
Gips
Blandat avfall*
Small/medium
250 kr (200 kr)
650 kr (520 kr)
200 kr (160 kr)
550 kr (440 kr)
550 kr (440 kr)
300 kr (240 kr)
550 kr (440 kr)
750 kr (600 kr)
Large
250 kr (200 kr)
650 kr (520 kr)
200 kr (160 kr)
550 kr (440 kr)
550 kr (440 kr)
300 kr (240 kr)
550 kr (440 kr)
750 kr (600 kr)
X-Large
250 kr (200 kr)
går ej att beställa
200 kr (160 kr)
550 kr (440 kr)
550 kr (440 kr)
300 kr (240 kr)
550 kr (440 kr)
750 kr (600 kr)

Läs detta innan du beställer hämtning:

 • Beställ alltid med minst 5 arbetsdagars framförhållning innan du önskar hämtning av säckarna.
 • Hämtning sker endast helgfri vardag.
 • Efter att du skickat din beställning får du en bekräftelse per e-post av vår samarbetspartner om att hämtning kommer att ske.
 • Om säckarna inte ställs på din privata mark behöver du tillstånd från markägaren.
 • Säckar av storlek X-Large får ej innehålla fyllnadsmassor så som tex betong, tegel, klinker, keramik eller sten.
 • Du måste säkerställa och garantera att det går att köra in med tung lastbil på anvisad plats. Tänk på att det måste vara fri höjd minst 4,5 m och vägbredd minst 3 m. Lastbilen kan endast hämta säckar som ligger max 5 m från sitt eget flak. Det får inte vara några trädgrenar eller låga ledningar i vägen eller för trånga grindhål.
 • Om du behöver hämtning med ett mindre fordon anger du det under övrig information i beställningsformuläret
 • Chauffören kan neka att köra på stenplattor, tunn asfalt eller annat känsligt underlag om hen på plats bedömer att det inte håller för vikten. Kontakt söks alltid med kunden i dessa fall.

Beställningsformulär

Small/medium
Large
X-large
Träavfall
Small/medium
Large
X-large
Fyllnadsmassor
Small/medium
Large
X-large
Metall
Small/medium
Large
X-large
Glas
Small/medium
Large
X-large
Isolering
Small/medium
Large
X-large
Plast
Small/medium
Large
X-large
Gips
Small/medium
Large
X-large
Blandat avfall
Small/medium
Large
X-large
Vi har mottagit din beställning!
Oj! Något gick snett med din ansökan

Sidan uppdaterades senast: 2024-05-20 07:49:54