Hämtning av bygg-och rivningsavfall i storsäck

Bygg- och rivningsavfall är avfall från nybyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning, inklusive schaktmassor och avfall från större trädgårdsarbeten.

Fasta inventarier som till exempel kamin eller element samt gips, sten och betong betraktas också som bygg- och rivningsavfall.

Från och med den 1 januari 2023 förändras kommunens ansvar på så sätt att kommunen då får ansvar för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.

Sedan 2020 har hanteringen av bygg- och rivningsavfallavfall har alla som producerar bygg- och rivningsavfall ett ansvar för att minst sortera ut följande avfallsslag:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Din kommun erbjuder hämtning av ditt kommunala avfall enligt ovan.

Länk till Täby kommun »

Länk till Danderyd kommun »

Länk till Upplands Väsby kommun »

 

Har ditt avfall uppstått via yrkesmässig verksamhet kan du beställa hämtning via SÖRAB.

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-08 12:39:01