Nytt betalsystem på ÅVC den 1 september

Från och med den 1 september 2022 kan företag inte längre betala med klippkort på SÖRABs återvinningscentraler (ÅVC)/returparker. I stället kommer all betalning på Hagby ÅVC, Smedby ÅVC, Stockby Returpark, Görväln ÅVC och Vallentuna Returpark ske via faktura och på Löt ÅVC med betalkort.

Enklare och effektivare för dig som är företagskund på SÖRABs återvinningscentraler/returparker!

SÖRABs anläggningar är i första hand till för de invånare som bor i ägarkommunerna och betalar ett hushållsabonnemang. Men självklart vill vi även hjälpa dig som företagare så att ditt avfall också hanteras på rätt sätt och kan nyttjas som resurser. Du behöver då betala varje gång du lämnar ditt avfall i våra händer enligt gällande taxa.

Vi inför nu ett nytt sätt för betalning på våra återvinningscentraler/returparker för att göra det enklare och mer effektivt för företagskunder.

Så här går det till

Ditt besök hos oss faktureras automatiskt om du kommer i en lätt lastbil. En sensor läser av registreringsnumret på den lätta lastbilen och faktura skickas automatiskt till företaget (fordonets ägare). Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fler passager har skett under samma månad skickas en faktura innehållandes samtliga besök.

Du slipper klippkort och all manuell hantering. Det förbättrar flödet på anläggningen och kortar ner tiden för ditt besök. Det finns också möjlighet att få en referens kopplad till besöket.

Vad gäller från 1 september?

  • Har du en lätt lastbil? I så fall läser våra sensorer av din registreringsskylt vid infarten, och en faktura skickas till företaget som bilen är skriven på, en gång i månaden.
  • Har du en personbil och ska betala för ditt verksamhetsavfall? Då ska du be personalen om en manuellt utskriven faktura innan du lämnar avfallet.
  • Har du en utlandsregistrerad bil? Då kan du endast betala med kort, vilket du gör hos personalen innan du lämnar avfallet.
  • Besöker du Löt ÅVC i Vallentuna kan du endast betala med kort.
  • Kommer du som privatperson, men använder din företagsbil som är en lätt lastbil?

Då ska du alltid ta kontakt med personalen och du kan behöva göra en föranmälan via vår hemsida innan ditt besök beroende på vilken typ av avfall du ska lämna. Läs mer här om hur och när du behöver göra föranmälan >>

Vad kostar ett besök?

Ett besök kostar 450 kr (inklusive moms) för tre kubikmeter avfall, vilket motsvarar kostnaden för ett (1) klipp på det tidigare klippkortet för företag.

Vad får företag lämna på återvinningscentralen?

Vi gör inga förändringar i vad företag får – och inte får – lämna vid besöket på återvinningscentralen. Det betyder att du fortfarande inte kan lämna farligt avfall, impregnerat trä, däck eller schaktmassor till återvinningscentralen.

Vad gör jag med mitt gamla klippkort?

Har du kvar klipp på kortet efter 31 augusti kan vi lösa ut det genom att du postar kortet i ett frankerat brev till adressen nedan. För att ett återköp ska kunna göras behöver vi, förutom kortet, en kopia på ditt kvitto, tillsammans med företagets organisationsnummer, det bankgironummer som återbetalningen ska göras till och ditt din underskrift.

Adress för återköp av klippkort:

SÖRAB / Återköp, Box 63, 186 21 Vallentuna

Återköp av obrukade klipp görs senast 30 juni 2023 (gäller de kort utan gilitighetstid angiven).

Har du frågor om hur detta fungerar?

Kontakta gärna vår personal på återvinningscentralen, eller läs mer här sorab.se/foretag/priser-betalning/.

Har du frågor om en faktura?

Se kontaktuppgifter på din faktura.

Information in English>>

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-27 09:05:44