Årsredovisning och miljöredovisning för 2022

Nu är årsredovisningen och miljöredovisningen för 2022 offentlig. Årsredovisningen blickar tillbaka på det gångna året och summerar små och stora händelser i ord och bild.

Du kan bland annat läsa om de två nya anläggningarna som vi öppnade under förra året – Returpunkt Solna Centrum och Vallentuna Returpark, plast- och textilåtervinning, Ekoparken på gamla Hagbytippen, den studiebesöksboom vi haft efter pandemin, lagändringar som påverkar vår verksamhet. Samt mycket mer. I vanlig ordning rymmer även års- och miljöredovisningen revisionsberättelse och ord från vår VD Johan Lausing.

Här finns en länk till pdf-versionen som du kan ladda ner och läsa. Årsredovisningen är tillgänglighetsanpassad.

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 13:36:15