Minska avfallsmängden

I Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om vårt avfall. Det mesta blir material till nya produkter eller energi. Men mängderna avfall fortsätter att öka stadigt. Att få dem att istället minska, att förebygga avfall, är nästa stora utmaning.

Prioriterad fråga i EU, Sverige och SÖRAB-regionen

Arbetet med att förebygga mängden avfall och mängden farliga ämnen i avfallet är prioriterat av EU. Avfallsminimering är det högsta steget i EU:s avfallshierarki. Kampanjen Europa minskar avfallet, som i Europa kallas European Week for Waste Reduction (EWWR) syftar bl a till att visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten, och understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling. Även i den nationella och den regionala avfallsplanen för SÖRAB-kommunerna är avfallsminimering en prioriterad fråga.

Varför ska vi arbeta för att minska avfallet?

Mindre mängder avfall och mindre farligt avfall är positivt för miljön på flera sätt. Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre tärande på jordens resurser och mindre utsläpp av växthusgaser. Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden kommunalt avfall i Sverige blir drygt 5 procent lägre. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun.

Att förebygga gifter i avfallet bidrar till att minska giftspridningen i samhället. Avfall som inte innehåller giftiga ämnen återförs enklare till kretsloppet.

Avfallsminimering får dock inte förväxlas med sopsortering, eftersom mer sopsortering inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Sopsortering leder till miljöförbättringar eftersom mer avfall kan återvinnas, men minskar inte mängden avfall som uppkommer.

Hur gör man?

Hur man kan minska avfallsmängden i samhället kan sammanfattas i följande övergripande punkter:

  • Bättre konsumtion
  • Längre livslängd för produkter
  • Mindre avfall som kastas
  • Bättre produktion

Tänkvärd kortfilm "Foodwaste=Moneywaste"

Senast uppdaterad: 2018-04-30
Bra att ha koll på

Du kan också bidra

Om vi blir flera som arbetar för att minska avfallet kan vi göra skillnad.

Så här kan du göra för att minska avfallet

Aktuellt på SÖRAB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår