Vågen
på Hagby

Så här funkar det i vågen på Hagby

När du anländer till anläggningen, invänta grönt ljus och kör sedan upp vågen – prata med kundmottagningens personal via telefonen vid vågen eller kom in personligen.

Specificera vad ni har med er, vem som ska betala fakturan eller om det ska betalas på plats.

OBS! Om ni fraktar farligt avfall behöver vi veta avfallets ursprung, namn och adress. Dessutom behöver vi få transportfirmans kontaktuppgifter (om ni inte redan är kund hos oss).

Vägningen är klar när bommen går upp och du kan åka in och tippa avfallet på anvisad yta.

Efter tippning, kör tillbaka till kundmottagningen och vågen vid utfarten. Lyft på luren eller invänta kvitto (som kommer i vågterminalen). Vid betalning via faktura – när kvittot kommer samt bommen går upp är vägningen klar. Vid kortbetalning – när bommen går upp, åk av vågen och parkera vid sidan, kom sedan in och betala i kundmottagningen.

Samma information på engelska (och svenska) hittar du som pdf i länklistan här nedan.

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-30 10:40:41