Hagby Återvinningsanläggning 

På Hagby har man tippat sopor från slutet av 40-talet fram till 1995. Numera är området ett stort återvinningscentrum och en ekopark. 

Allt avfall som kommer in genom Hagbys grindar åker också ut därifrån efter behandling. Avfallet går till först och främst till materialåtervinning och energiutvinning. Det som blir över och inte kan omhändertagas på annat vis, deponeras på Löt. 

Historia

Området vid Hagby har använts som tipp sedan slutet av 40-talet. Dessförinnan låg där ett artrikt våtmarksområde som hette Froden. Tippen stängdes 1995 och då hade ca 3 miljoner ton avfall deponerats inom området. 

Verksamheten

Drygt 75 000 bilar vägs in på Hagby varje år. Efter invägningen anvisar kundmottagaren bilarna vidare till aktuell avlämningssplats på området, beroende av vad deras last består av. 

1. Sorteringsplattan

På en asfaltsyta stor som fyra fotbollsplaner sorteras grovsopor, bygg- och industriavfall. Trä flisas till bränsle på plats, metall försorteras i olika materialslag och sänds vidare till fragmentering och återvinning. Blandat brännbart material sorteras ut och krossas på plats och transporteras till en speciell förbränningsanläggning. Det som blir kvar efter sorteringen omlastas i containrar och transporteras till Löt där det deponeras. 

2. Omlastning

För att undvika onödiga och långa transporter med sopbilarna omlastas hushållens avfall. Restavfall och komprimeras och lastas om i stora containrar som var och en rymmer 10 ton. Dessa transporteras, tre åt gången, till en förbränningsanläggning där avfallet bränns och blir till fjärrvärme. 

3. Återvinningscentral

På återvinningscentralen kan privatpersoner från ägarkommunerna utan extra kostnad lämna sitt sorterade grovavfall. Även småföretagare kan lämna mindre mängder sorterat avfall mot en avgift. 

4. Farligt avfall

Hantering, transporter och behandling av farligt avfall kräver särskilda tillstånd. På Hagby tas emot farligt avfall från privatpersoner på återvinningscentralen och mindre mängder från småföretag i en särskild mottagning. Avfallet mellanlagras för vidare transport till specialanläggningar som tar hand om miljöfarligt material. 

5. Elavfall

Sedan några år är det lag på att allt elektriskt och elektroniskt avfall, inkl ljuskällor, ska hanteras separat för att kunna demonteras av certifierade företag. Farliga komponenter plockas bort och tas omhand på ett miljöriktigt sätt och material som till exempel metall och plast återvinns. På Hagby fungerar återvinningscentralen som mottagningsställe för hushåll och småföretag. På anläggningen finns också ett mottagningsställe för företag som har lite större mängder. 

6. Komposten

 Park- och trädgårdsavfall komposteras i långa strängar som vänds runt med jämna mellanrum. Efter ett år är komposteringen klar och jorden, som tillverkas i tre olika kvaliteter, säljs till privatpersoner och företag.

7. Gasutvinning

När sopor deponeras startar en nedbrytningsprocess som bland annat innebär att det bildas biogas. Genom ett system av gasbrunnar och ledningar kan vi utvinna gasen. Den behandlas och transporteras i en 7 km lång rörledning till Täby Centrum där den används för uppvärmning. En årsproduktion av gas på Hagby, ca 15 GWh, motsvarar uppvärmningen av nästan 1 000 villor. 

8. Lakvattenbehandling

Det lakvatten som bildas i den gamla tippen tas omhand och renas i naturliga processer i ett lokalt reningssystem innan det avleds till recipient. Är lakvattnet tillräckligt rent enligt de riktvärden vi har i vårt tillstånd släpps det ut i Stora Värtan, annars leds det till Käppala reningsverk. 

Ekoparken

Det hör till god ton att lämna tillbaka lånat gods i ursprungligt skick. Den gamla tippen har återställts till ekopark och vi hoppas att den ska bli samma tummelplats för djur, växter och fågelskådare som Froden en gång var – och en plats för rekreation och avkoppling för alla naturälskare. 

Under återställningsarbetet har SÖRAB tagit hjälp av en grupp ideella natur- och fågelintresserade personer vars uppgift var att vara rådgivare och fältinventerare. Gruppen kallar sig för Fågelgruppen och har en egen webbsida där du kan läsa om deras fågelobservationer på Hagby och Löt.

« Tillbaka

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår