SÖRAB och kommunerna redo att ta över tidningsinsamlingen efter årsskiftet

Vid årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in tidningar och papper.

Kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har gett det gemensamt ägda bolaget SÖRAB uppdraget att hantera insamling och avsättning av returpapper.

–       Vi har tillsammans med kommunerna jobbat intensivt med att få till en så bra lösning som möjligt för regionens invånare, så att övergången till kommunalt ansvar sker utan hinder. Med väldigt kort varsel har vi lyckats ställa om verksamheten så att det i stort sett inte ändras något i praktiken för den som vill lämna returpapper till återvinning, säger Johan Lausing VD på SÖRAB.

För dig som bor i någon av ovanstående kommuner kommer detta alltså inte innebära någon förändring, du lämnar dina tidningar och returpapper där du brukar. För fastighetsägare och verksamheter, som nu har fastighetsnära insamling av returpapper, kan insamlingen fortsätta som idag förutsatt att den entreprenör som anlitas är auktoriserad genom avtal med SÖRAB. Mer om detta finns att läsa på sorab.se/returpapper.

I de kommuner där du som bor i villa har möjlighet till fastighetsnära insamling av returpapper, kommer denna insamling att fortsätta i respektive kommuns regi.

Bakgrund

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att producenterna, däribland tidningsbranschen, har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta. Men nu ska alltså kommunerna ta över ansvaret för den här hanteringen. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats. Denna förändring innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer finansieras via kommunens avfallstaxa.

Exempel på returpapper:
Tidningar av alla de slag, broschyrer, reklamblad, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skriv- och ritpapper. 

Tänk på det här när du återvinner:
Ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning. 

Kuvert och post-itlappar läggs i vanliga soppåsen och jul- och annat omslagspapper ska återvinnas med pappersförpackningar.

 

Frågor
Har du frågor gällande hanteringen av returpapper kan du mejla dem till: returpapper@sorab.se

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 13:01:10