Information till våra Företagskunder

Till SÖRABs kunder

Vi på SÖRAB vill börja med att tacka Er för det gångna året, vilket varit ett ganska tufft år för oss med ökade kostnader och lite mindre mängder in till våra anläggningar.

Även i år har vi haft blicken på frågor relaterade till plaståtervinning och kostnader för utsläppsrätter, vilka har ökat markant de senaste 10–15 åren. I flera förbränningsanläggningar runt om i landet har man börjat kontrollera andelen plastinnehåll i bränslet och även börjat specificera kostnaden för utsläppsrätter i behandlingspriset.

En utsläppsrätt motsvarar rättigheten att släppa ut ett ton koldioxid och företag som omfattas av systemet måste ha minst lika många rätter som deras årliga utsläpp orsakar. Effekten som eftersträvas är att företag som har stora koldioxidutsläpp behöver betala mer än företag som har mindre koldioxidutsläpp. Ett företag som minskar sina koldioxidutsläpp gör således en ekonomisk besparing. Målet med utsläppshandelssystem är att sänka utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.  Ett högt pris på koldioxid är såklart positivt för klimatet och riktar sig direkt mot kärnproblemet. Det ger också incitament att hitta de lägsta kostnadsmedlen för att minska utsläppen. En förhoppning är att det ska driva teknikutvecklingen framåt för att skapa alternativ till all den plast som förbränns idag.

Vår bedömning är att kostnaden för utsläppsrätter kommer fortsätta att öka över tid. För oss har det dock inte påverkat våra avsättningspriser nämnvärt inför nästa år, utan i vissa fall till och med sjunkit lite. Det gör att vi kommer att sänka vårt pris för Brännbart (fin) nästa år. Detsamma gäller för rent träavfall då efterfrågan ökat och vårt avsättningspris blivit bättre.

Men trots att vissa delar blir mer gynnsamt för oss nästa år så är det precis som för många andra företag att vi står inför en hel del kostnadsökningar vilket medför att vi ändå behöver justera flera av våra priser för 2024. Största prisjusteringarna är för lass till deponin där avfallsskatten justerats till 725 kr per ton.

Vi har nyligen publicerat en helt ny hemsida och byggt om vår priskommunikation. Vi fortsätter att utveckla denna del men samtliga priser och materialspecifikationer finner ni via länken nedan. Nästa års prislista gällande Verksamhetsavfall för kortkunder finns även som pdf att ladda ner. Önskar ni 2024 års fakturakundsprislista kan ni mejla undertecknad via länken nedan så skickar jag den till er. 

Med förhoppning om ett fortsatt ömsesidigt, trevligt, givande samarbete och en God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning
Tomas Stegfeldt, Marknadschef SÖRAB

Jatack, jag vill ha fakturakundprislistan skickad till mig >>

Skriv gärna ”SÖRABs prislista 2024” samt ert kundnummer och/eller företagsnamn i ämnesraden.

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-21 10:23:51