Gemensam plan för avfallshanteringen i regionen

Idag bor det över 500 000 personer i de kommuner där SÖRAB verkar och det bara ökar. I genomsnitt ökar dessutom avfallet inom kommunerna med tre procent per person och år. Detta betyder att det är en väldigt stor mängd avfall som måste hanteras i framtiden. Kommunerna behöver planera för hur allt avfall ska tas omhand och även försöka minska mängden avfall. SÖRAB-kommunerna har tillsammans med SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan som utgår från EUs avfallshierarki ”avfallstrappan”. Det innebär att vi ska undvika att lägga avfall på soptippen och istället använda avfallet som en resurs.  


Varför behövs en avfallsplan?EUs avfallsdirektiv
En avfallsplan behövs för att kommunerna ska kunna:

  • bestämma riktlinjer för sophanteringen fram till år 2020.
  • enas om hur de ska arbeta för att nå målen.
  • kontrollera att de är på rätt väg för att uppfylla målen.

Följ arbetet via Avfallsplanesajten 
Vi har tagit fram en webbplats där du kan följa arbetet i regionen enligt den gemensamma avfallsplanen. Vad har vi för planer i regionen? Kommer vi nå målen? Alla rapporter och utredningar som vi gör publiceras på denna sajt. 

Avfallplan 2021-2032

Ett förslag till ny avfallsplan för regionen som ska gälla 2021-2032 finns nu framtaget.
Läs mer om det här>>

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår