Returpapper

Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper för att istället ingå i det kommunala avfallet.

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta. Den 1 januari 2022 ska kommunerna ta över ansvaret för hanteringen av returpapper. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats. Denna förändring innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer finansieras via kommunens avfallstaxa. 

SÖRAB har fått uppdraget att fr.o.m. 2022-01-01 hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av  ägarkommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Vi har tillsammans jobbat intensivt med att få till en så bra lösning som möjligt för regionens invånare, så att övergången till kommunalt ansvar sker utan hinder och att invånare och fastighetsägare i regionen kan fortsätta återvinna sitt returpapper precis som tidigare. På det stora hela är det inget i praktiken som ändras för den som vill lämna returpapper till återvinning mer än huvudmannaskapet.

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skrivpapper.

Auktorisation av hämtningsentreprenörer (FNI)

För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i dessa nio kommuner krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med SÖRAB. 

För de leverantörer som vill säkerställa att hinna få till stånd ett avtal med start 2022-01-01, är sista datum för intresseanmälan 2021-10-31. Det kommer även därefter att vara möjligt att teckna avtal löpande för alla leverantörer som uppfyller SÖRABs ställda krav.

Ansök om auktorisation här (via annons i Kommers) >>

Frågor och svar gällande auktoriseringen hanteras i Kommers.

Beställning av fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan fr.o.m. 2022-01-01 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av SÖRAB.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper så kan insamlingen fortsätta som idag förutsatt att den entreprenör som anlitas är auktoriserad genom avtal med SÖRAB. Ställ frågan till er entreprenör om de har för avsikt att söka auktorisation för fastighetsnära insamling. 

Ersättning till entreprenörerna per levererat ton papper av godkänd kvalitet kommer att betalas ut med samma belopp som tidigare – fastighetsägare och verksamheter bör alltså inte förvänta sig någon ändring i kostnaden för insamlingen.

Lista på auktoriserade insamlingsentreprenörer i SÖRAB-regionen >>

Frågor och svar för fastighetsägare >>

Frågor

Har du frågor gällande hanteringen av returpapper kan du mejla dem till: returpapper@sorab.se

Senast uppdaterad: 2021-09-20

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår