Våra tillstånd

SÖRAB:s verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Vi driver A- B- och C-anläggningar.

A-anläggningar

Löt Avfallsanläggning, Vallentuna

Tillstånd Fortsatt och utökad verksamhet Löt Avfallsanläggning, deldom 100303 »
Tillstånd Fortsatt och utökad verksamhet Löt Avfallsanläggning, dom 110323 »

Samrådshandlingar maj 2017

Samrådsunderlag ändringstillstånd Löt »

Bilaga A, samrådsunderlag »

Bilaga B, samrådsunderlag »

Bilaga C, samrådsunderlag »

Bildspel samrådsmöte 2017-05-16 »


Prövotidsredovisning 

Prövotidsredovisning, yrkanden »

SÖRABs huvudbilaga »

Bilaga A: Översiktskarta »

Bilaga B: Situationsplan »

Bilaga C: Vattenanläggning, dammar, ledning m.m.»

Bilaga D: Lakvattnets karaktär »

D1: Analysresultat screening »

D2: Ekotoxtester (2 st); ägg-yngelalg »

Bilaga E: Lämpliga metoder för behandling »

E1: Alternativ för kväverening »

E2: Förslag till framtida lakvattenbehandling »

E3: Relationsritning KBR »

E4: Produktblad Brenntaplus VP1 »

E5: Analysdata drift av KBR-anläggningen »

E6: Sita reningsförsök Löt »

E7: teknikutredning lakvattenbehandling metaller och fosfor »

Bilaga F: Lämplig utsläppspunkt »

F1: Recipientbedömning »

F2: Acceptabel belastning »

Bilaga G: Möjlighet att minska tillförsel av farliga ämnen till närområdet »

G1: Dagvattenutredning »

G2: Förstudie våtmark »

G3: Naturvärdesinventering »

Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning »

Bilaga I: Möten under prövotiden »

I1:Protokoll Möte 2012-06-07 »

I2: Delredovisning 2012-12-21»

I3: Beslut från Länsstyrelsen »

I4: Protokoll Möte 2013-05-31 »

I5: Protokoll Möte 2013-10-07 »

I6: Protokoll Möte 2014-05-09 »

I7: Protokoll Möte 2014-11-03 »

A & B-anläggning

Hagby Återvinningsanläggning, Täby

Återställningsplan för Hagby, 010712 »
Tillstånd Hagby Prövotid lakvatten, 080903 » 
Lakvattenvillkor Hg, 091124 » 

Tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet, 100309 »

Miljödomstolens beslut av överklagande av tillstånd Hagby, 110124 »
Prövotid och slutliga villkor ang vatten, 140409 »
Slutliga villkor för driften Hagby, 141014 » 

 

B-anläggningar

Smedby Omlastning- och Återvinningscentral, Upplands Väsby

Tillstånd Smedby omlastning & ÅVC (6,9 MB) »
 

Görvälns ÅVC, Järfälla 

Tillstånd Görväln ÅVC (955 kB) »
 

C-anläggningar

Kvarnkullen ÅVC, Sundbyberg

Tillstånd Kvarnkullen ÅVC (299 kB) »

Stockby Returpark, Lidingö

Föreläggande om försiktighetsmått »

Södergarn kompostanläggning, Lidingö

Krav från Lidingö Stad (pfd 124 kB) »

Kronåsen kompostanläggning, Sollentuna  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår