Våra tillstånd

SÖRAB:s verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Vi driver A- B- och C-anläggningar.

A-anläggningar

Löt Avfallsanläggning, Vallentuna

Tillstånd Fortsatt och utökad verksamhet Löt Avfallsanläggning, deldom 100303 »

Tillstånd Fortsatt och utökad verksamhet Löt Avfallsanläggning, dom 110323 »

Tillstånd Fortsatt och utökad prövotid, deldom 160609 »

Ansökningshandlingar ändringstillstånd masshantering Löt Avfallsanläggning

Ansökan om ändringstillstånd Löt »

Bilaga 1 villkor mm »

Bilaga 2 TB och MKB Ändringsansökan »

Bilaga 2A Översiktskarta »

Bilaga 2B Anläggning och närboende »

Bilaga 2C Situationsplan »

Bilaga 2D Ytor inom avfallsanläggningen »

Bilaga 2E Samrådsredogörelse »

Bilaga 2E1 Samrådsunderlag »

Bilaga 2E2 Protokoll samrådsmöte Länsstyrelsen och Vallentuna kommun »

Bilaga 2E3 Tidningsannons »

Bilaga 2E4 Samrådsinbjudan till myndigheter och kommuner »

Bilaga 2E5 Samrådsinbjudan till närboende »

Bilaga 2E6 Presentation från samrådsmöte med allmänheten »

Bilaga 2E7 Protokoll från informationsmöte med allmänheten »

Bilaga 2E8 Sammanställning över inkomna yttranden »

Bilaga 2E9 Inkomna yttranden och samrådssynpunkter »

Bilaga 2E10 Meddelande från Länsstyrelsen »

Bilaga 2F Tillstånd och beslut »

Bilaga 2G Vatten »

Bilaga 2H Bullerkartläggning »

Bilaga 2I Kontrollprogram mottagning och klassning av förorenade massor »

Bilaga 3 Statusrapport »


Samrådshandlingar maj 2017

Samrådsunderlag ändringstillstånd Löt »

Bilaga A, samrådsunderlag »

Bilaga B, samrådsunderlag »

Bilaga C, samrådsunderlag »

Bildspel samrådsmöte 2017-05-16 »


A & B-anläggning

Hagby Återvinningsanläggning, Täby

Återställningsplan för Hagby, 010712 »
Tillstånd Hagby Prövotid lakvatten, 080903 » 
Lakvattenvillkor Hg, 091124 » 

Tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet, 100309 »

Miljödomstolens beslut av överklagande av tillstånd Hagby, 110124 »
Prövotid och slutliga villkor ang vatten, 140409 »
Slutliga villkor för driften Hagby, 141014 » 

 

B-anläggningar

Smedby Omlastning- och Återvinningscentral, Upplands Väsby

Tillstånd Smedby omlastning & ÅVC (6,9 MB) »
 

Görvälns ÅVC, Järfälla 

Tillstånd Görväln ÅVC (955 kB) »
 

C-anläggningar

Kvarnkullen ÅVC, Sundbyberg

Tillstånd Kvarnkullen ÅVC (299 kB) »

Stockby Returpark, Lidingö

Föreläggande om försiktighetsmått »

Södergarn kompostanläggning, Lidingö

Krav från Lidingö Stad (pfd 124 kB) »

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår