Invasiva växter

Invasiva växter

Privatperson som bor i SÖRAB-regionen får slänga invasiva växter utan kostnad, men då endast på Hagby Återvinningsanläggning i separat container på trädgårdsavfallsytan.

Företag betalar enligt gällande taxa.

Parkslide


Ogräs med stor spridningspotential.  En av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna i landet. Växtavfallet bör tas om hand direkt för nya skott, därför måste det göras ett flertal gånger per säsong under ett antal år. Parkslide sprids med rotskott och små fragment av roten. Stjälkar, blad från vanlig beskärning, rotbitar och fröställningar skall förbrännas. Parkslide får ej komposteras.

Jättebjörnloka

Ogräs med stor spridningspotential. EU-listad jätteväxt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden. Ta bort fröställningar kontinuerligt, under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken på våren. Hantera detta växtavfall och jord som kan innehålla frön så att det inte sprids vidare. Använd skyddskläder och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften. 

Jättebalsamin

Blomster med stor spridningspotential från rotbitar och fröställningar. EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet. Stor spridningsrisk från rotbitar och fröställningar. Förhindra att jättebalsamin sprids genom att slå den innan blomning och frösättning. Kom ihåg att ta bort fröställningar från området eftersom fröna kan eftermogna. Återkom senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott frön i marken. Får ej slängas på komposten utan måste förbrännas. 

Blomsterlupin

Blomster med stor spridningspotential. Mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder. Små plantbestånd kan man gräva upp. Vid större bestånd är det enklast med slåtter.  Växtmaterialet bör avlägsnas för att förhindra att växtplatsen blir för näringsrik. Bekämpningen av blomsterlupinen tar flera år och måste pågå tills samtliga grobara frön är borta från marken. Får ej slängas på komposten utan måste förbrännas.

Gul skunkkalla

Blomster med stor spridningspotential.  Störst spridningsrisk från rotbitar och fröställningar. En mycket invasiv, EU-listad våtmarksväxt som fortfarande finns chans att utrota. Bestånd av gul skunkkalla inklusive dess rotstammar bör grävas bort direkt, för att förhindra spridning. Inga bitar från rotstammen får lämnas kvar. Mindre rottrådar kan lämnas om det förblir i mörker. Nås de av ljus kan de ge upphov till nya plantor. Bekämpning kan göras under hela växtsäsongen, men bästa tiden är tidigt på sommaren när plantorna fortfarande är små. Får ej slängas på komposten utan måste förbrännas. 

Vresros

Blomster med stor spridningspotential. Vanlig i stora delar av landet. Möjlig att bekämpa när den är liten. Mindre vresrosplantor kan man gräva upp, men större plantor ska klippas av vid basen med trädgårdssax eller röjsåg. Man lyckas sällan ta bort hela beståndet med en gång eftersom det bildas nya plantor från bitar av rötter som blivit kvar i jorden. Får ej slängas på komposten utan måste förbrännas. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår