Farligt avfall

Farligt avfall

Lim, sprayburkar, insektsmedel, nagellack, färg, batterier, lösningsmedel, propplösare, bilbatterier, olja och färgrester.

Det här händer med ditt avfall

Kemikalier skickas till destruktion. Ni-, Pb- Cd-batterier metallåtervinns. Stora blybatterier blir ny råvara för batterier. Ur bilbatterier tas syran bort och plast och bly återvinns. Litiumbatterier hanteras separat (brandfara).

Avfall Lämnas här Sorteras som
Aceton Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Aerosoler Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ajax -eller motsvarande Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Akrylfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Aktivt kol Lämnas här: ÅVC/Returpark
Sorteras som: Farligt avfall
Akvarellfärg (innehållandes kadmium) Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Alkalisk kemikalie Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Alkaliskt batteri Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ammoniak Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Anti-Gnag viltskydd Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Arsenik Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Asbest Lämnas här: ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Avfettningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ballonggas Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Barometer Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Bekämpningsmedel Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Bensin Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Bilvax Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Bladlusmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Borsyrelösning Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Brandsläckare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Braständare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Brännpasta Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Cigarettändare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Deodorant - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Diesel Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Epoxylim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Etanol Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Fackla - oanvänd Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Farligt avfall Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Febertermometer - med kvicksilver Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fernissa Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Flugmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fläckborttagningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fogmassa - oanvänd Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fosforsyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fotogen Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fotokemikalier Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Frityrolja, mindre mängd Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Frityrolja, större mängd - häll upp i en dunk Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Färg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Färgborttagningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Färgburk - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Färgrester Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Färgspray Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fästinghalsband Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fönsterkitt Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Fönsterputsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Förtunningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Gasol Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark
Sorteras som: Farligt avfall
Gasolbehållare till fritidskök Lämnas här: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Gasoltub - med eller utan innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark
Sorteras som: Farligt avfall
Gaständare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Gift Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Glykol Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Golvpolish Lämnas här: Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Gödningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hobbyfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hobbylim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hygienartikel med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hårborttagningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hårfärgningsmedel - oöppnad förpackning Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hårfärgningsmedel - rester Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hårmousse Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Hårspray Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Härdare - till t.ex. lim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Impregneringsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Inomhustermometer - kvicksilver Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Insektsgift Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Jod Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kalkborttagare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Karbid Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kaustiksoda Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kemikalie Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kitt Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Klister Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Klorin Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kolsyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Kontaktlim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Korrigeringsmedel - Tipp-Ex etc Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kosmetika Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
K-sprit Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kvicksilver Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kvicksilverbatteri Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kvicksilverbrytare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Kvicksilvertermometer Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Köttermometer Lämnas här: Sorteras som: Farligt avfall
Lack Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lackfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lacknafta Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lampolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lasyr Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Limburk - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Limtub - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Linolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lotion Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Luftpistol Lämnas här: Polisen
Återförsäljare
Sorteras som: Farligt avfall
Lut Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Läsplatta Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Lösningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Make-up Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Malkulor Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Maskindiskmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Matolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Medel mot bladlöss Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Motorolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Myrmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Myrr Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Målarfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Målarsoda Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Möbelpolish Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Naftalen Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Naftalin Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Nagellack Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Nagellacksborttagningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ogräsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ohyremedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Olja - matolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Olja - motorolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Oljefilter Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Oljefärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Oljelampa Lämnas här: ÅVC/Returpark
Sorteras som: Farligt avfall
Osläckt kalk Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Paraffin - fast vax Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Paraffinolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Parfymflaska - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
PCB Lämnas här: Farligt avfall
Sorteras som: Farligt avfall
Penseltvätt Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Permanentvätska Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Pistol Lämnas här: Polisen
Återförsäljare
Sorteras som: Farligt avfall
Plastic padding - ej härdad Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Plastic padding - härdad Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Plomb - amalgam Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Polish Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Poolkemikalier Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Poolrengöring Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Propplösare Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Puder Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Putsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Pyrex insektsspray Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Radar insektsspray Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Remover - nagellack Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rengöringsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rostskyddsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rouge Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rullstol - ej elektrisk Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Råolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Råttfälla Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Råttgift Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rödfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Rödsprit Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Salpetersyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Saltsyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Salva Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Schampo Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Schampoflaska - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Silikon Lämnas här: Farligt avfall
Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Silverputsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Skidvalla Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Skokräm - hård Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Skokräm - mjuk Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Skurpulver Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sköljmedel - flaska med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Smink Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Smörjfett Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Smörjolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Snabblim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Soda Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sololja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Solskyddsfaktor Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Spackel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Spillolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Spolarvätska Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Spolglans Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sprayburk - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sprayburk/flaska - metall, tom Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sprayflaska - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Sprit Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Superlim Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Svampmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Svavelsyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Syra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Talk Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tapetklister Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Teakolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Termometer - med kvicksilver Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Terpentin Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Thinner Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tipp-ex Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tjära Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Toarent Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tonerkassett - med innehåll Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Trasa - med färg eller lösningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Trasselsudd - med färg eller lösningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Trikloretylen Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Träimpregneringsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Träolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Träskyddsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Träsprit Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
T-sprit Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tvål Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tvättmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Täckfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tändsticka Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tändstickor Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tändsticksask Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Tändvätska Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ugnsrengöring Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Uppstoppade djur Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Utomhustermometer - silvrig stapel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vallaborttagningsmedel Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vallatub Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vapen Lämnas här: Polisen
Återförsäljare
Sorteras som: Farligt avfall
Vaselin Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vattenfärg Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vax Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Villaolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC
Sorteras som: Farligt avfall
Väteperoxid Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Vätesuperoxid Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Växellådsolja Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Växtgifter Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Växtnäring Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ättika Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall
Ättiksyra Lämnas här: Miljöstation
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt
Sorteras som: Farligt avfall

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår