Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Förr eller senare hamnar allt som samhället vill bli av med som avfall på någon avfallsanläggning för att omhändertas. Det ställer höga krav på oss som avfalls- och återvinningsbolag att ha gedigen teknik- och miljökunskap för att kunna göra detta på ett sätt så att miljöpåverkan begränsas. Därtill ska vi ha kostnadseffektiva processer och kvalitetssäkrade produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders behov.

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem underlättar för oss att arbeta strukturerat och med ständiga förbättringar uppnår vi god lönsamhet samtidigt som vi optimerar användningen av alla resurser vi förfogar över. Därtill säkerställer vi att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av. SÖRAB är certifierat enligt ISO 14001 och siktar mot certifiering enligt ISO 9001 under 2018.

All verksamhet som SÖRAB bedriver inom anläggningarna och på huvudkontoret omfattas av miljö- och kvalitetsledningssystemet. Dessutom omfattas alla avfalls- och materialtransporter mellan anläggningarna, från anläggningarna till extern mottagare samt vid hämtning hos kund.

 En rad rutiner och dokument finns för att upprätthålla miljö- och kvalitetsledningssystemets funktion och åstadkomma ständig förbättring genom ett systematiskt arbetssätt såsom:

  • Hållbarhetspolicy
  • Miljöaspektsregister
  • Miljö- och kvalitetsmål
  • Efterlevnad av lagar, tillstånd och bindande krav
  • Interna och externa revisioner
  • System för avvikelser, reklamationer och förbättringsförslag
  • Kompetens och utbildning
  • Rutiner för process- och verksamhetsstyrning

Verksamheten är uppbyggd utifrån kund- och materialprocessen, ledningsprocessen och ett antal stödprocesser. Kund- och materialprocessen består av fyra delar: tjänsteerbjudande, insamling, förädling och omlastning samt avsättning.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår