Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Förr eller senare hamnar allt som samhället vill bli av med som avfall på någon avfallsanläggning för att omhändertas. Det ställer höga krav på oss som avfalls- och återvinningsbolag att ha gedigen teknik- och miljökunskap för att kunna göra detta på ett sätt så att miljöpåverkan begränsas. Därtill ska vi ha kostnadseffektiva processer och kvalitetssäkrade produkter och tjänster för att tillgodose våra kunders behov.

Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem underlättar för oss att arbeta strukturerat och med ständiga förbättringar uppnår vi god lönsamhet samtidigt som vi optimerar användningen av alla resurser vi förfogar över. Därtill säkerställer vi att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av. SÖRAB är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001 och sedan 2018 certifierat enligt ISO 9001.


All verksamhet som SÖRAB bedriver inom anläggningarna och på huvudkontoret omfattas av miljö- och kvalitetsledningssystemet. Dessutom omfattas alla avfalls- och materialtransporter mellan anläggningarna, från anläggningarna till extern mottagare samt vid hämtning hos kund.

En rad rutiner och dokument finns för att upprätthålla miljö- och kvalitetsledningssystemets funktion och åstadkomma ständig förbättring genom ett systematiskt arbetssätt såsom:

 • Hållbarhetspolicy
 • Miljöaspektsregister
 • Miljö- och kvalitetsmål
 • Efterlevnad av lagar, tillstånd och bindande krav
 • Interna och externa revisioner
 • System för avvikelser, reklamationer och förbättringsförslag
 • Kompetens och utbildning
 • Rutiner för process- och verksamhetsstyrning

Verksamheten är uppbyggd utifrån kund- och materialprocessen, ledningsprocessen och ett antal stödprocesser. Kund- och materialprocessen består av fyra delar: tjänsteerbjudande, insamling, förädling och omlastning samt avsättning. En viktig del i vår strävan mot ständiga förbättringar är att vi har kunskaper och förstår hur och var SÖRAB påverkar miljön. För att uppnå detta så identifierar vi och bedömer våra miljöaspekter varje år. Med hjälp av vår hållbarhetspolicy och de aspekter som framstår som betydande, formulerar vi våra miljömål. För dessa miljömål upprättar vi program som anger hur vi ska arbeta för att uppnå målen.
Att arbeta med miljöförbättrande åtgärder är för oss lika naturligt som det är nödvändigt. Följande aktiviteter inom SÖRAB bedömer vi ha betydande miljöpåverkan: 

 • Andel till deponering
 • Damm och lakvatten från sorteringsplattan på Hagby
 • Lukt från bland annat kompost
 • Metanutsläpp från deponierna
 • Lakvatten från SÖRAB:s två deponier
 • Förbrukning av fossila bränslen
 • Emissioner från avfallstransporter

Vi har även riskbedömt hela verksamheten och funnit att brandrisk i materiallager och miljöstationer bedöms som betydande risker. 

SÖRAB är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001 och sedan 2018 certifierat enligt ISO 9001.
Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår