SÖRAB är miljöcertifierat

SÖRABs verksamhet har en påverkan på miljön, men vi strävar hela tiden efter att göra denna påverkan så liten som möjligt. Som verktyg för att göra detta och skapa en god struktur på vårt miljöarbete har SÖRAB ett miljöledningssystem som sedan 1998 är certifierat enligt ISO 14001.

En viktig del i vår strävan mot ständiga förbättringar är att vi har kunskaper och förstår hur och var SÖRAB påverkar miljön. För att uppnå detta så identifierar vi och bedömer våra miljöaspekter varje år. Med hjälp av vår hållbarhetspolicy och de aspekter som framstår som betydande, formulerar vi våra miljömål. För dessa miljömål upprättar vi program som anger hur vi ska arbeta för att uppnå målen.

Att arbeta med miljöförbättrande åtgärder är för oss lika naturligt som det är nödvändigt.

Följande aktiviteter inom SÖRAB bedömer vi ha betydande miljöpåverkan:

  • Andel till deponering
  • Damm och lakvatten från sorteringsplattan på Hagby
  • Lukt från bl a kompost
  • Metanutsläpp från deponierna
  • Lakvatten från SÖRABs två deponier
  • Förbrukning av fossila bränslen
  • Emissioner från avfallstransporter

Vi har även riskbedömt hela verksamheten och funnit att brandrisk i materiallager och miljöstationer bedöms som betydande risker.

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår