Att sortera matavfall tar mer energi än det ger – sant eller FALSKT?

Det är falskt. Att sortera ut sitt matavfall är en enkel handling som ger stora miljövinster. Varje svensk slänger runt 100 kilo matavfall per år i soporna. Om det istället sorteras ut kan det omvandlas till 100 miljoner liter fossilfritt bränsle till våra bilar. 

Varför viktigt att återvinna matavfall?

Genom att sortera ut matavfallet kan vi ta tillvara både den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i matavfallet. Vi återvinner och skapar ett slutet kretslopp! Släng dock inte mat som hade kunnat ätas. Att producera mat som slängs är inte hållbart. Då har ju all energi, vatten och mark som behövs för att framställa den använts i onödan. 

Hur går det till?

I SÖRAB-regionen erbjuder nu alla kommuner separat insamling av matavfall. Vissa har gjort det i flera år, andra är i uppstartsfasen. Läs mer på din kommuns webbsida om vad som gäller just där du bor. 

Det finns olika system för att samla in matavfall. I SÖRAB-regionen har vi valt det ventilerade systemet med bruna papperspåsar. Det innebär att allt material som lämnas i kärlet är biologiskt nedbrytbart. 

Matavfallet hämtas av kommunens entreprenör och transporteras till SÖRABs anläggningar Hagby eller Smedby där det omlastas i containers som rymmer 10 ton matavfall vardera, och transporteras sedan till rötningsanläggningen i Uppsala. 

Vid tippning i Uppsala, lämnas det i en separat ficka och börjar direkt krossas till en pumpbar slurry. Om matavfallet är förorenat av plastpåsar, bioplastpåsar eller majsstärkelsepåsar, tippas matavfallet i en annan ficka och måste renas genom en mycket kostsam och energikrävande process. 

Vad blir det av det? 

I en biogasanläggning rötas matavfallet och blir till biogas och en näringsrik rötrest. Biogasen används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel och bidrar därmed till att minska utsläppen av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Den näringsrika rötresten används som jordförbättringsmedel till åkrar, i stället för konstgödsel. 

Har du hört någon annan myt kring återvinning?
Mejla in den till oss på avfall@sorab.se så ska vi se om vi kan slå hål på den!

Senast uppdaterad: 2018-05-07
Bra att ha koll på

Matavall

Visste du att…

På en påse matavfall kan man köra 2,5 km med en personbil.

Aktuellt på SÖRAB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår