Små elsladdar går bra att slänga i soporna – sant eller FALSKT?

Det är inte okej att kasta mindre elsladdar i soporna – allså falskt. Allt med sladd eller batteri ska enligt lag återvinnas. Då tas skadliga ämnen om hand och allt återvinningsbart som järn, koppar, ädelmetaller med mera blir till nya produkter.

Varför viktigt att återvinna elavfall?

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska därför lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall. 

Hur går det till?

På SÖRABs återvinningscentraler tar vi emot allt elavfall. Vissa butiker tar också emot det. Din kommun kan erbjuda något kompletterande insamlingssystem för el-avfall. Titta på din kommuns webbplast vad som gäller där just du bor. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter. Närmaste batteriholk hittar du via Batteriåtervinningens hemsida » 

När produkterna samlats in körs de till olika återvinningsföretag som med godkända anläggningar kan ta hand om produkterna på rätt sätt. Sortering och demontering sker för hand och batterier och miljöfarliga komponenter plockas bort fört att tas omhand separat. Delarna från de isärplockade produkterna sorteras efter materialslag och återvinns sedan i olika processer. I vissa fall kan komponenter och produkter även återanvändas. 

Vad blir det av det?

  • Metallinnehållande komponenter och delar (så som höljen, stommar, mekaniska delar, kretskort och batterier) tas till vara och processas för att metallerna på nytt ska kunna användas i olika produkter.
  • Delar av ren eller blandad metall mals och smälts ned.
  • Kretskort krossas och smälts ned för utvinning av värdefulla metaller.
  • Batterier sorteras och genomgår krossning/malning, kemisk och/eller termisk behandling beroende på batterityp – allt för att plaster och metaller ska kunna utvinnas och återanvändas.
  • Farliga ämnen separeras och tas omhand separat.
  • Glas från lampor och bildskärmar krossas, tvättas, smälts ned och återanvänds.
  • Plast, trä och tyg går till förbränning och energiutvinning, främst för att ekonomiskt gångbara återvinningsprocesser saknas och för att plasterna innehåller giftiga ämnen som man vill undvika att sprida.
  • Freon som tidigare användes i kylskåp och frysar tas omhand i en sluten process för att undvika att det läcker ut och orsakar skador på ozonlagret och bidrar till växthuseffekten.

Har du hört någon annan myt kring återvinning?
Mejla in den till oss på avfall@sorab.se så ska vi se om vi kan slå hål på den!

 

Senast uppdaterad: 2018-05-07
Bra att ha koll på

Elsladd - öronsnäckor till mobil

Visste du att…
Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling. Men även vanliga glödlampor och LED-lampor ska lämnas till insamling.

Aktuellt på SÖRAB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår