Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Detta avfall kan vara t.ex. giftigt eller cancerframkallande. Det får inte hamna bland det övriga restavfallet eller spolas ner i avloppet, utan ska lämnas till särskild insamling.

På återvinningscentralerna finns miljöstationer där de flesta slags farligt avfall tas emot. Många kommuner erbjuder hämtning av farligt avfall direkt hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig! Visst farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.

OBS! Märk alltid ditt farliga avfall med innehåll om det inte redan står på behållaren - för allas säkerhet. Och lämnar du in saker som kan se ut som ammunition, granater etc - tala alltid med personalen så att de vet att det är ofarligt.
Läs mer här >>

Exempel på farligt avfall:

Aceton, Asbest, Avfettningsmedel, Batterier, Kemikalier, Kvicksilvertermometrar, Lack, Målarfärg, Lacknafta, Lågenergilampa, Lysrör, Nagellack, Parfymer etc.

OBS! Avfall innehållande asbest tas emot i små mängder (enstaka, max 3 kg) på alla SÖRABs återvinningscentraler utom Stockby. Har du större mängder så lämnar du detta på Löt Avfallsanläggning. Asbest ska alltid vara förpackad och lämnas väl tillsluten. På Löt ska en deklaration fyllas i hos kundmottagningen innan avlämnandet.

Explosivt avfall:

Fyrverkerier och nödraketer som är avfyrade sorteras kan du lägga i restavfallet. Återförsäljare av nödraketer brukar ta emot utgångna varor från kunder som köper nya.

Vapen, ammunition, sprängmedel, sprängkapslar och patroner bör lämnas till polisen. Polisen har skyldighet att undersöka och omhänderta misstänkt farliga föremål som upphittas.

Andra explosiva produkter som inte får hanteras på våra återvinningscentraler är nitroglycerin och nitroglykol, svartkrut och pikrinsyra. Även här bör polis kontaktas. Vid inlämning av explosiva ämnen, transportera aldrig själv föremålet till polisstationen. Kontakta istället polisen som kan komma och undersöka föremålet på plats.

Inte heller PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning) som demonterats ur bilar som reparerats eller skrotats, krockkuddar och bältesförsträckare får lämnas till våra återvinningscentraler. Alla fordon som ska återvinnas i Sverige måste enligt svensk lag vara neutraliserade på airbags och övrig PU innan fragmentering och materialåtervinning kan ske. Detta sker hos certifierade bildemonterare (se bilretur.se).

Vad händer sen? 

Farligt avfall behandlas på olika sätt:

  • Det som går att rena återvinns och används igen.
  • Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar. 
  • Det som inte kan tas omhand på dessa sätt stutförvaras under kontrollerade former på en deponi (tipp) som är särskilt godkänd för detta. 
  • Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Speciellt för SÖRAB är att vi hanterar vattenbaserad färg som farligt avfall. 

Senast uppdaterad: 2018-05-07
Bra att ha koll på

Farliga sopor

Det finns sopor som inte får slängas med hushållssoporna.

  • Farligt avfall
  • Elavfall
  • Läkemedel
  • Explosivt avfall
Aktuellt på SÖRAB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår