Gällande regler och villkor för privatpersoner vid ÅVC

Som boende i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna är du välkommen att lämna och sortera mindre mängder grovavfall från hushållet kostnadsfritt *.

(* med kostnadsfritt menas att invånarna i ovanstående kommuner betalat en avgift för återvinningscentralen via sitt ordinarie sopabonnemang för hushållet / alt via hyran i flerfamiljshus.)

Villkor för privatpersoner vid våra återvinningscentraler

 • Personbilar (registrerade i ovanstående kommuner) med eller utan kärra debiteras inte avgift. Riktmärket är att det varje gång levereras max 3 m3 grovavfall, ris undantaget.
 • Är du privatperson men planerar att komma med en företagsbil, lätt lastbil (ej hyrd på bensinstation), servicebil, traktor, företagssläp eller utlandsregistrerad bil så är du per automatik betalningsskyldig. Företag måste nämligen betala enligt gällande taxa. Eftersom vår personal har svårt att se skillnad på avfallets ursprung, dvs privat eller företag, bedöms du utifrån ditt fordon och typ av avfall. Betalningen ska ske innan du sorterar och lämnar ditt avfall. Observera att den som kommer med en företagsbil (eller likställd) inte kan lämna sten jord och betong på helgen, då detta måste vägas i kundmottagningen som endast har öppet på vardagarna.
 • Maxvikt på fordon är 3,5 ton.
 • Det är endast "ägaren" till avfallet som personligen har rätt att lämna det kostnadsfritt.  Du kan således inte skicka det med byggfirman som t ex renoverar ditt badrum eller betala någon för att åka och lämna ditt avfall.
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som normalt uppkommer inom hushållet.

Regler gällande på SÖRABs anläggningar

 • Rökförbud råder inom anläggningen på grund av brandrisk. Undantag för av SÖRAB angiven plats.
 • Avfallslämnaren är skyldig att utföra eller bekosta städning på grund av nedskräpning orsakad av denne.
 • Inom anläggningen gäller vägtrafikkungörelsen med de lokala trafikföreskrifter som anslås inom området.
 • Inom anläggningen råder förbud mot tomgångskörning längre än 1 minut.
 • När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på Återvinningscentralen eller på Elektronikmottagningen på grund av försäkringsproblematik och arbetsmiljö. Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå. (På Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep i och dra av produkten med.)
 • Efter godkänd lossning av lass övergår det lossade materialet till SÖRAB:s ägande ­och förfoganderätt. 
 • Fotoförbud råder inom anläggningen.
Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår