Gasåtervinning

Äldre deponier till skillnad från moderna deponier innehåller en del nedbrytbart (organiskt) material. När det organiska materialet bryts ned av miljarder och åter miljarder bakterier i en syrefattig miljö, bildas gas, främst gaserna metan och koldioxid. Utsläpp av metangas och koldioxid bidrar till växthuseffekten men metangas är 25 gånger kraftfullare än koldioxid. Vid förbränning av metangas bildas koldioxid och vatten samt energi i form av värme. För att motverka att metangas släpps ut från deponin har ett nätverk av gasbrunnar installerats i de äldre deponierna. Brunnarna suger den nybildade gasen så att den kan förbrännas och energin kan tas till vara på.

Gasen från Hagby har används för att värma bostäder och lokaler i närområdet. Fram till 2016 värmdes delar av Täby Centrum upp av vår gas. Idag har gasbildningen avtagit och energiinnehållet i gasen likaså. Vi letar hela tiden efter energismarta lösningar för den minskande mängd gas som kommer bildas åren framöver. För att inte släppa ut metangasen i atmosfären förbränns den tills vidare i en stor fackla som du ser i ekoparkens sydvästra del.

 

Hur gick det till att extrahera gasen ur soporna?

1. Vi började med att lägga soporna i stora ”limpor” eller energiceller, det gjordes mellan 1988 och 1994. Redan i det här skedet hade soporna börjat brytas ner med hjälp av bakterier.

2. Genom att täcka över avfallet med slam och schaktmassor av olika slag skapade vi en syrefri miljö där de bakterier som producerar energirik metangas trivs särskilt bra.

3. Med 30 meters mellanrum borrade vi ner rör perforerade med många små hål för gasen att leta sig in i. Man ser gasbrunnarnas rör sticka upp lite här och var i Ekoparken. Sammantaget är det ett rörsystem på flera kilometer under marken som samlar upp gasen från soporna.

4. En kompressor skapar ett undertryck i rören så att gasen lättare sugs in i dem. Det är också kompressorn som trycker gasen genom en 7 km lång rörledning till panncentralen i Täby.

5. För att få en jämn och bra gasutvinning behöver vi kunna ställa in, ändra eller reglera flöden och halter. Det gör vi i fyra reglerstationer som finns i de små röda stugorna som är spridda i Ekoparken.

Gasbrunnars rör syns ovan mark i Ekoparken

Gasbrunnarnas rör sticker upp lite här och var i Ekoparken

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår