Frågor & Svar

Vilka öppettider gäller på SÖRABs anläggningar?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Öppettider »

« Top

Hur hittar jag till en viss anläggning?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Vägbeskrivning »

« Top

Kostar det något att lämna avfall på SÖRABs anläggningar?

Svar: Som privatperson, boendes i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, kan man lämna sorterat grovavfall gratis* på våra återvinningscentraler.

(*=med gratis menas att privatpersoner i SÖRAB-regionen betalat en avgift för återvinningscentralen via sitt ordinarie sopabonnemang för hushållet/alt. via hyran i flerfamiljshus.)

Övriga betalar enligt gällande taxa.

« Top

Får jag lämna osorterat avfall på återvinningscentralen?

Svar: Nej! På återvinningscentralen sorterar du avfallet i bl a följande fraktioner: Brännbart, Isolering, glas och porslin, Metall, Trä, Wellpapp, Tidningar, Elektronik, Farligt Avfall, Kyl och frys, Trädgårdsavfall, Textilier.

Vissa skillnader finns mellan våra olika anläggningar, vad gäller benämningar samt antalet fraktioner. 
Gå in på den anläggning du tänkt åka till för att se hur det ser ut just där!
Till anläggningarna »

« Top

Hur mycket får man lämna åt gången på återvinningscentralen?

Svar: Det finns ingen exakt gräns för hur mycket grovavfall som får lämnas per gång. Men eftersom det är vanligt förekommande att grovavfall från hushåll transporteras i personbil eller personbil med släp, är detta vad SÖRAB betraktar som den mängd som ingår i "det normala grovavfallet" (ca 3 kbm).

Grovavfall är sådant avfall som normalt uppstår vid boende och som är för stort för att få plats i soptunnan.

« Top

Frågor om sophämtningen?

Svar: SÖRAB ansvarar ej för insamling av restavfall. Det är upp till varje kommun i regionen att upphandla denna tjänst utav en entreprenör. Vi rekommenderar dig att kontakta din kommun eller renhållningsentreprenör när det gäller frågor och synpunkter om sophämtning.

« Top

Tar ni emot invasiva växter som exempelvis Lupin, Parkslide och Jättebjörnloka?

Svar: Ja, de ska lämnas på Hagby, Smedby, Vallentuna Returpark, Görävln eller Södergarn i en specifik container enbart för invasiva växter. Kom ihåg att placera växterna i en väl försluten sopsäck innan de kastas i containern. Invasiva växter får absolut inte placeras tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Här kan du läsa mer om invasiva växter >>.

« Top

Säljer SÖRAB kompostjord?

Svar: Nej, jordförsäljningen upphörde år 2020.

« Top

Tar ni emot matavfall / "festsopor" t ex från kräftskiva?

Svar: Nej, kontakta din sophämtare/kommun för att beställa en extra hämtning. 

« Top

Vad gör jag av mitt farliga avfall?

Svar: Privatpersoner som bor i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, kan lämna in farligt avfall från sitt hushåll gratis på SÖRABs återvinningscentraler eller till kommunens insamling eller miljöstationer. Förpacka det väl och märk med vad det innehåller! Vill du veta mer om farligt avfall och vilken service just din kommun erbjuder gällande farligt avfall, Klicka här.

« Top

Var lämnar jag asbest och eternitplattor? Och hur ska jag hantera detta avfall?

Svar: Enstaka föremål (max 3 kg) tas emot på alla återvinningscentraler utom Stockby. Större mängder asbest hänvisas till Löt ÅVC.

Hantering 
OBS! Asbest ska alltid vara förpackad och väl tillsluten med tejp. I kundmottagningen på Löt ska en deklaration fyllas i innan avlämnandet. 
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bryts sönder eller bearbetas som det blir farligt. Då frigörs mikroskopiska små nålformiga fibrer som kan sväva i luften under flera dygn. Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar.

Asbest i en sammansatt produkt kan vara kemiskt eller fysikaliskt bunden till cement, gummi, plaster och silikon. Exempel på sådana produkter är vissa golvplattor, eternitplattor, isolering och asbestplattor.

I byggnader kan asbest till exempel finnas i: • Asbestcementskivor (eternit) för yttertak, fasadbeklädnad och balkonger • Innertak och väggbeklädnad i pannrum, soprum, elcentraler m.m.
• Ventilationstrummor, ventilationskanaler, ventilationsaggregat, ventiler • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar • Värmeskydd på skåpsidor mot gasspisar • Isolering i form av massa eller papp • Fönsterbänkar • Fönsterkitt • Underskikt till plastmattor och golvplattor, t ex i lim och papp
• Golvbeläggningar och golvplattor • Kakelfix och fogmassor • Tillsats i murbruk • Elkablar
• Bullerdämpning • Olika typer av brandskyddsanordningar, tex i äldre branddörrar och brandskyddsfärger/ beläggningar

I äldre produkter kan asbest till exempel finnas i: • Skyddskläder mot hetta • Fordonsbromsar och bromsband • Isoleringsmaterial för buller och värme • Armering i plast • Ångpannor • Fartyg och båtar
• Brandskydd som sprutats på stålkonstruktioner • Packningar tåliga för värme och slitage
• Gnistskydd i elektriska komponenter • Blomlådor och krukor • Papperskorgar

Avgift
Hushåll, från kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, som levererar i släpkärra eller med en mindre lastbil (hyrbil, ej företagsregistrerad) får lämna utan kostnad*.

(*=behandlingsavgiften ingår i sopabonnemanget för hushållet/alt. hyran i flerfamiljshus.)
Har du anlitat en hantverkare som utför byggjobbet och låter sedan denne köra iväg med avfallet tas en mottagningsavgift enligt gällande taxa ut. Alla företag ska betala på SÖRABs anläggningar.
Läs mer om Betalning och priser »

« Top

Kan man lämna stubbar hos er?

Svar: Enstaka mindre och rena stubbar, dvs helt fria från jord och sten, kan privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna lämna på Görväln ÅVC i Järfälla, Södergarn Trädgårdsavfallsanläggning på Lidingö och Löt Avfallsanläggning i Vallentuna utan kostnad. Större mängd, stora och /eller orena stubbar tas endast emot utan kostnad på Löt.

OBS! Vi kan tyvärr inte bistå med hjälp att lasta av från bil/släpkärra!

« Top

Vad gör man med gamla däck?

Svar: När du köper nya däck är däckförsäljaren skyldig enligt producentansvaret att ta emot dina gamla däck. Privatpersoner boendes i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna kan dock lämna däck från personbil avgiftsfritt på SÖRABs återvinningscentraler. (Max 8 st/gång).

Däck från lastbil/traktor tas ej emot på ÅVC. Lämna till återförsäljare eller Svensk Däckåtervinning.

Vill du veta mer om återvinning av däck kan du läsa om det på Svensk Däckåtervinning ABs hemsida! www.sdab.se

« Top

Tar ni emot oljefat och fotogendunkar?

Svar: Alla oljefat och dunkar, oavsett storlek, ska vara tomma och droppfria för att få lämnas in gratis på SÖRABs återvinningscentraler av privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna. Det ska vara ett hål i botten på oljefatet för att försäkra att ingen vätska finns kvar!
Skulle det vara fotogen kvar i dunken, klassas detta som farligt avfall och ska lämnas in på en miljöstation. Är dunken av plast passar den bäst i Förpackningsinsamlingens behållare för hård plast som finns utplacerade lite varstans i kommunerna. OBS! Alla förpackningar ska vara droppfria!

« Top

Tar ni emot oljetankar, oljecisterner och oljepannor?

Svar: Ja, men de skall vara rengjorda av saneringsfirma. SÖRAB vill ha ett intyg på att detta är utfört på ett korrekt sätt. Den rengjorda cisternen fraktar du till Hagby eller Löt.

Oljepannor lämnas som s k el-avfall utan producentansvar på någon av våra återvinningscentraler.

« Top

Kan man få bärhjälp med tunga saker på återvinningscentralerna?

Svar: När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på Återvinningscentralen eller på Elektronikmottagningen på grund av arbetsmiljö- och försäkringsvillkor. 
Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå. (På Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep i och dra av produkten med.)

« Top

Kan man hyra containrar hos er?

Svar: Nej, man kan inte hyra containrar genom SÖRAB. Vi rekommenderar att du kontaktar någon av renhållningsentreprenörerna som du kan finna vid ett sök på nätet under till exempel "Containers" eller "Renhållningsentreprenörer".

« Top

Kan jag lämna in papper med känslig information till er?

Svar: Ja, det går bra. Avfallet kastas i SÖRABs omlastningsstation för restavfall på Hagby Återvinningsanläggning. Du anmäler dig i kundmottagningen (öppet må-fr 06-15.30) och väger sedan fordonet på vår fordonsvåg med hjälp av personal. Sedan kör du upp till vår omlastningsstation för att kasta ned materialet i omlastningen/hålet/bunkern. Materialet komprimeras sedan in i en sluten container för vidare transport till ett värmeverk där materialet eldas upp och blir värme.
Företagskortet gäller inte. Avgift erläggs enligt taxa.

« Top

Kan jag lämna sten, jord och betong hos er på helgerna?

Svar: Som privatperson med en företagsbil (eller likställd) kan du inte  lämna sten jord och betong på helgen, eftersom detta måste vägas i kundmottagningen som endast har öppet på vardagarna.

« Top

Vilka klädinsamlingar finns på återvinningscentralerna?

Svar: På alla våra återvinningscentraler finns Human Bridge/Erikshjälpen.

« Top

Får man ta eller köpa slängda saker?

Svar: Det är förbjudet att föra med sig föremål från SÖRAB:s anläggningar, förutom där Returchansen finns. Returchansen finns på Vallentuna Returpark och våra returpunkter och där hamnar saker som är värda en andra chans, dvs saker som våra sDu kan inte köpa föremål som slängts på våra anläggningar. I stället för att slänga bra saker kan man lämna in dem i second handbutiker. Sök efter "Second handaffärer" på nätet och se om det finns någon butik som ligger nära till hands för dig!

« Top

Hur går jag till väga om jag vill komma på studiebesök på en anläggning?

Svar: Fyll i vårt kontaktformulär här: sorab.se/kontakt

Riskavfall

Läkemedel ska lämnas på Apotek. Kanyler och sprutspetsar läggs i särskild behållare, sk Safe-clip, som lämnas ut gratis av Apoteket.

« Top

Impregnerat trä

Mindre mängder av impregnerat trä (max 3 kubikmeter), kan privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna  lämna på SÖRABs återvinningscentraler utan kostnad. Större mängder tas emot på Löt Avfallsanläggning i Vallentuna.

« Top

Döda fåglar

Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram rekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar. Den som finner en ansamling av döda fåglar bör undvika kontakt med dessa och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00.

Råd om enstaka döda fåglar:

 • Den som finner enstaka döda fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem.
 • Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.
 • Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara) soporna.
 • Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som gäller till exempel enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer.

För personer som yrkesmässigt hanterar döda fåglar finns instruktioner hos Arbetsmiljöverket.

Ytterligare frågor om fågelinfluensa besvaras av Jordbruksverket och Socialstyrelsen.

« Top

Jaktavfall

Slaktavfall från jakt klassas inte som ett kommunalt avfall. Det ska därmed inte läggas i restavfallet.

Kadaver/större djurkroppar kan vi ta emot på Löt till en kostnad på 1 733 kr/ton.

Resterande slaktavfall max en 60 L påse kan vi ta emot på Hagby omlastning till en kostnad på 1 444 kr/ton exkl. moms. Anmäl dig i kundmottagningen vid ankomst så hänvisar de dig vidare.

« Top

Vad händer med mina sopor när jag har slängt dem?

Svar: Ditt restavfall, alltså den rest som blir kvar när du har källsorterat allt annat som inte ska ligga i soppåsen, förbränns och energin tas tillvara och blir till el och fjärrvärme.

Ditt utsorterade matavfall, alltså det du lägger i bruna påsen, rötas och blir till biogas som kan driva fordon och till biogödsel som kan spridas på åkrar.

 « Top

Vad händer med de förpackningar jag lämnar på återvinningsstationen?

Svar: För förpackningar av plast, papper, glas och metall råder producentansvar. Producentansvar innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar och är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. De förpackningar du lämnar på återvinningsstationen tas om hand av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), vilka ägs av fyra materialbolag; MetallKretsen, Svensk plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. För mer info om hur förpackningar återvinns, se ftiab.se.

« Top

Skickas sopor utomlands som kommer från hushåll i min kommun?

Svar: Illegal avfallshantering är ett stort och globalt problem. Sveriges Regering vill satsa 50 miljoner kronor under 2022 för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter. Men när det gäller avfall från svenska hushåll är risken minimal att det ska hamna på avvägar. 

« Top

Hur vet jag att soporna i kommunen hanteras rätt?

Svar: SÖRAB innehar alla tillstånd som behövs för att bedriva vår verksamhet och vi följer de lagar och förordningar som finns. Till verksamhetstillstånden finns omfattande egenkontrollprogram kopplade. Som kommunägt bolag präglas verksamheten av öppenhet och transparens och flertal tillsynskontroller sker från olika typer av myndigheter. SÖRAB har också certifierade miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 vilket innebär ytterligare granskningar av oberoende parter.

« Top

Var hamnar plasten som jag sorterat ut?

Svar: Förpackningar av plast ingår i producentansvaret. De ska källsorteras och lämnas på en återvinningsstation. De förpackningar du lämnar på återvinningsstationen tas om hand av FTI. För mer info om förpackningsåtervinningen se ftiab.se och Svensk Plaståtervinning - Så funkar plaståtervinning (svenskplastatervinning.se)

« Top 

Är det verkligen nån idé att jag sorterar plast? Det mesta bränns ju ändå.

SvarJa! Plastförpackningar ska källsorteras och lämnas till återvinning. Alla förpackningar som kommer in i återvinningssystemet bidrar i utvecklingen mot mer återvinningsbara plast­förpackningar och minskade utsläpp från förbränning. 

I dagsläget kan inte alla plastförpackningar materialåtervinnas. Problemet med plast är att den kan anta så många olika former. Det finns tusentals varianter och en plastprodukt kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra material. Med dagens teknik kan vi inte materialåtervinna alla dessa varianter. Det är plastproducenterna som har de största möjligheterna att påverka återvinningsgraden, genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar.

Kommunerna arbetar för att nå en fossilfri avfallshantering, för klimatets skull. Att minska den mängd plast som hamnar i restavfallet är därför en prioriterad fråga, och då är god källsortering ett måste. 

År 2020 återvanns 15 % av de plastförpackningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. För att öka återvinningsgraden måste vi bli bättre på att källsortera våra plastförpackningar. Av alla plastförpackningar som FTI:s anslutna producenter satt på marknaden under 2020, samlades 47% in. Det innebär att mer än hälften hamnat i vanliga hushållssoporna. Därför är det oerhört viktigt att alla fortsätter, och helst i högre grad än idag, källsortera sina plastförpackningar.

« Top 

Vad görs för att möjliggöra en mer hållbar plasthantering? 

Svar: Det mest effektiva sättet att minska problemet med plastavfall är förstås att minska den mängd plast som produceras. Färsk lagstiftning (nov 2021) förbjuder vissa engångsprodukter av plast och för andra plastprodukter införs andra typer av begränsningar. Eftersom samma regler gäller inom hela EU kommer det på sikt att ge stora positiva effekter.

Det pågår även mycket annat för att förbättra läget, här är några exempel:

 • Forskare vid Linköpings universitet tittar på möjligheterna att minska antalet olika plastsorter som används – teoretiskt sett skulle det räcka med ett tiotal. Projektet stödjs av Avfall Sverige.
 • Producenterna, som ansvarar för återvinning av plastförpackningar, satsar på förbättrad teknik, som gör det möjligt att sortera ut fler plasttyper för materialåtervinning.
 • Kemisk plaståtervinning planeras, där betydligt fler plastsorter – även de ”svåra” –kommer att kunna återvinnas.
 • Det finns förslag om att införa ett produktpass, vilket skulle underlätta för återvinnarna att identifiera olika material.
 • Regeringen har också gett förslag om en kvotplikt, det vill säga krav på att använda viss andel återvunna material vid produktion, vilket kan öka såväl utbud som efterfrågan.
 • Svensk Plaståtervinning driver redan idag en av Europas mest resurseffektiva sorteringsanläggningar för plast. De har nyligen presenterat en plan för att bygga ut sin anläggning i Motala för att öka återvinningen av plastförpackningar.
 • FTI har tagit flera initiativ för att tillverkare, producenter, inköpare och upphandlare lättare ska kunna fatta beslut som gör att de förpackningar som sätts på marknaden ska kunna materialåtervinnas i högre grad. De utbildar producenter i hållbara val och deras återvinningsmanualer för företag förklarar och motiverar effekten av olika val i designprocessen. 

« Top

Senast uppdaterad: 2022-03-09

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår