Frågor & Svar

Vilka öppettider gäller på SÖRABs anläggningar?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Öppettider »

« Top

Hur hittar jag till en viss anläggning?

Svar: Tryck på länken och välj den anläggning som du vill lämna ditt avfall på.
Vägbeskrivning »

« Top

Kostar det något att lämna avfall på SÖRABs anläggningar?

Svar: Som privatperson, boendes i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, kan man lämna sorterat grovavfall gratis* på våra återvinningscentraler.

(*=med gratis menas att privatpersoner i SÖRAB-regionen betalat en avgift för återvinningscentralen via sitt ordinarie sopabonnemang för hushållet/alt. via hyran i flerfamiljshus.)

Övriga betalar enligt gällande taxa.

« Top

Får jag lämna osorterat avfall på återvinningscentralen?

Svar: Nej! På återvinningscentralen sorterar du avfallet i bl a följande fraktioner: Brännbart, Isolering, glas och porslin, Metall, Trä, Wellpapp, Tidningar, Elektronik, Farligt Avfall, Kyl och frys, Trädgårdsavfall, Textilier.

Vissa skillnader finns mellan våra olika anläggningar, vad gäller benämningar samt antalet fraktioner. 
Gå in på den anläggning du tänkt åka till för att se hur det ser ut just där!
Till anläggningarna »

« Top

Hur mycket får man lämna åt gången på återvinningscentralen?

Svar: Det finns ingen exakt gräns för hur mycket grovavfall som får lämnas per gång. Men eftersom det är vanligt förekommande att grovavfall från hushåll transporteras i personbil eller personbil med släp, är detta vad SÖRAB betraktar som den mängd som ingår i "det normala grovavfallet" (ca 3 kbm).

Grovavfall är sådant avfall som normalt uppstår vid boende och som är för stort för att få plats i soptunnan.

« Top

Frågor om sophämtningen?

Svar: SÖRAB ansvarar ej för insamling av restavfall. Det är upp till varje kommun i regionen att upphandla denna tjänst utav en entreprenör. Vi rekommenderar dig att kontakta din kommun eller renhållningsentreprenör när det gäller frågor och synpunkter om sophämtning.

« Top

Tar ni emot invasiva växter som exempelvis Lupin, Parkslide och Jättebjörnloka?

Svar: Ja, men endast på Hagby i en specifik container enbart för invasiva växter. Kom ihåg att placera växterna i en väl försluten sopsäck innan de kastas i containern. Invasiva växter får absolut inte placeras tillsammans med övrigt trädgårdsavfall. Här kan du läsa mer om invasiva växter >>.

« Top

Säljer SÖRAB kompostjord?

Svar: Nej, jordförsäljningen upphörde år 2020.

« Top

Tar ni emot matavfall / "festsopor" t ex från kräftskiva?

Svar: Nej, kontakta din sophämtare/kommun för att beställa en extra hämtning. 

« Top

Vad gör jag av mitt farliga avfall?

Svar: Privatpersoner som bor i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, kan lämna in farligt avfall från sitt hushåll gratis på SÖRABs återvinningscentraler eller till kommunens insamling eller miljöstationer. Förpacka det väl och märk med vad det innehåller! Vill du veta mer om farligt avfall och vilken service just din kommun erbjuder gällande farligt avfall, Klicka här.

« Top

Var lämnar jag asbest och eternitplattor? Och hur ska jag hantera detta avfall?

Svar: Enstaka föremål (max 3 kg) tas emot på alla återvinningscentraler utom Stockby. Större mängder asbest hänvisas till Löt ÅVC.

Hantering 
OBS! Asbest ska alltid vara förpackad och väl tillsluten med tejp. I kundmottagningen på Löt ska en deklaration fyllas i innan avlämnandet. 
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bryts sönder eller bearbetas som det blir farligt. Då frigörs mikroskopiska små nålformiga fibrer som kan sväva i luften under flera dygn. Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar.

Asbest i en sammansatt produkt kan vara kemiskt eller fysikaliskt bunden till cement, gummi, plaster och silikon. Exempel på sådana produkter är vissa golvplattor, eternitplattor, isolering och asbestplattor.

I byggnader kan asbest till exempel finnas i: • Asbestcementskivor (eternit) för yttertak, fasadbeklädnad och balkonger • Innertak och väggbeklädnad i pannrum, soprum, elcentraler m.m.
• Ventilationstrummor, ventilationskanaler, ventilationsaggregat, ventiler • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar • Värmeskydd på skåpsidor mot gasspisar • Isolering i form av massa eller papp • Fönsterbänkar • Fönsterkitt • Underskikt till plastmattor och golvplattor, t ex i lim och papp
• Golvbeläggningar och golvplattor • Kakelfix och fogmassor • Tillsats i murbruk • Elkablar
• Bullerdämpning • Olika typer av brandskyddsanordningar, tex i äldre branddörrar och brandskyddsfärger/ beläggningar

I äldre produkter kan asbest till exempel finnas i: • Skyddskläder mot hetta • Fordonsbromsar och bromsband • Isoleringsmaterial för buller och värme • Armering i plast • Ångpannor • Fartyg och båtar
• Brandskydd som sprutats på stålkonstruktioner • Packningar tåliga för värme och slitage
• Gnistskydd i elektriska komponenter • Blomlådor och krukor • Papperskorgar

Avgift
Hushåll, från kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna, som levererar i släpkärra eller med en mindre lastbil (hyrbil, ej företagsregistrerad) får lämna utan kostnad*.

(*=behandlingsavgiften ingår i sopabonnemanget för hushållet/alt. hyran i flerfamiljshus.)
Har du anlitat en hantverkare som utför byggjobbet och låter sedan denne köra iväg med avfallet tas en mottagningsavgift enligt gällande taxa ut. Alla företag ska betala på SÖRABs anläggningar.
Läs mer om Betalning och priser »

« Top

Kan man lämna stubbar hos er?

Svar: Enstaka mindre och rena stubbar, dvs helt fria från jord och sten, kan privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna lämna på Görväln ÅVC i Järfälla, Södergarn Trädgårdsavfallsanläggning på Lidingö och Löt Avfallsanläggning i Vallentuna utan kostnad. Större mängd, stora och /eller orena stubbar tas endast emot utan kostnad på Löt.

OBS! Vi kan tyvärr inte bistå med hjälp att lasta av från bil/släpkärra!

« Top

Vad gör man med gamla däck?

Svar: När du köper nya däck är däckförsäljaren skyldig enligt producentansvaret att ta emot dina gamla däck. Privatpersoner boendes i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna kan dock lämna däck från personbil avgiftsfritt på SÖRABs återvinningscentraler. (Max 8 st/gång).

Däck från lastbil/traktor tas ej emot på ÅVC. Lämna till återförsäljare eller Svensk Däckåtervinning.

Vill du veta mer om återvinning av däck kan du läsa om det på Svensk Däckåtervinning ABs hemsida! www.sdab.se

« Top

Tar ni emot oljefat och fotogendunkar?

Svar: Alla oljefat och dunkar, oavsett storlek, ska vara tomma och droppfria för att få lämnas in gratis på SÖRABs återvinningscentraler av privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna. Det ska vara ett hål i botten på oljefatet för att försäkra att ingen vätska finns kvar!
Skulle det vara fotogen kvar i dunken, klassas detta som farligt avfall och ska lämnas in på en miljöstation. Är dunken av plast passar den bäst i Förpackningsinsamlingens behållare för hård plast som finns utplacerade lite varstans i kommunerna. OBS! Alla förpackningar ska vara droppfria!

« Top

Tar ni emot oljetankar, oljecisterner och oljepannor?

Svar: Ja, men de skall vara rengjorda av saneringsfirma. SÖRAB vill ha ett intyg på att detta är utfört på ett korrekt sätt. Den rengjorda cisternen fraktar du till Hagby eller Löt.

Oljepannor lämnas som s k el-avfall utan producentansvar på någon av våra återvinningscentraler.

« Top

Kan man få bärhjälp med tunga saker på återvinningscentralerna?

Svar: När det gäller last eller bärhjälp så ingår inte det i personalens åtagande, varken på Återvinningscentralen eller på Elektronikmottagningen på grund av arbetsmiljö- och försäkringsvillkor. 
Däremot om du ser till att produkten kommer ner på marknivå, på av personalen anvisad plats, kan vi vara behjälplig att med lastmaskin lyfta den till rätt plats. Du bär själv allt ansvar tills produkten är på marknivå. (På Hagby har vi installerat en krok vid sten, jord och betong för de som har problem att få av större produkter från släp/bil, i vilken man kan fästa ett rep i och dra av produkten med.)

« Top

Kan man hyra containrar hos er?

Svar: Nej, man kan inte hyra containrar genom SÖRAB. Vi rekommenderar att du kontaktar någon av renhållningsentreprenörerna som du kan finna vid ett sök på nätet under till exempel "Containers" eller "Renhållningsentreprenörer".

« Top

Kan jag lämna in papper med känslig information till er?

Svar: Ja, det går bra. Avfallet kastas i SÖRABs omlastningsstation för restavfall på Hagby Återvinningsanläggning. Du anmäler dig i kundmottagningen (öppettider 06-16) och väger sedan fordonet på vår fordonsvåg med hjälp av personal. Sedan kör du upp till vår omlastningsstation för att kasta ned materialet i omlastningen/hålet/bunkern. Materialet komprimeras sedan in i en sluten container för vidare transport till ett värmeverk där materialet eldas upp och blir värme.
Företagskortet gäller inte. Avgift erläggs enligt taxa.

« Top

Kan jag lämna sten, jord och betong hos er på helgerna?

Svar: Som privatperson med en företagsbil (eller likställd) inte kan lämna sten jord och betong på helgen, då detta måste vägas i kundmottagningen som endast har öppet på vardagarna.

« Top

Vilka klädinsamlingar finns på återvinningscentralerna?

Svar: På alla våra återvinningscentraler finns Human Bridge/Erikshjälpen.

« Top

Får man ta eller köpa slängda saker?

Svar: Det är förbjudet att föra med sig föremål från SÖRAB:s anläggningar. Det går inte heller att köpa föremål som slängts på våra anläggningar. I stället för att slänga bra saker kan man lämna in dem i second handbutiker. Sök efter "Second handaffärer" på nätet och se om det finns någon butik som ligger nära till hands för dig!

« Top

Hur går jag till väga om jag vill komma på studiebesök på en anläggning?

Svar: Fyll i vårt kontaktformulär här: sorab.se/kontakt

Riskavfall

Läkemedel ska lämnas på Apotek. Kanyler och sprutspetsar läggs i särskild behållare, sk Safe-clip, som lämnas ut gratis av Apoteket.

« Top

Tryckimpregnerat trä

Mindre mängder av tryckimpregnerat trä (max 3 kubikmeter), kan privatpersoner som bor i någon av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna  lämna på SÖRABs återvinningscentraler utan kostnad. Större mängder tas emot på Löt Avfallsanläggning i Vallentuna.

« Top

Döda fåglar

Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram rekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar. Den som finner en ansamling av döda fåglar bör undvika kontakt med dessa och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00.

Råd om enstaka döda fåglar:

  • Den som finner enstaka döda fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem.
  • Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna.
  • Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara) soporna.
  • Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som gäller till exempel enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer.

För personer som yrkesmässigt hanterar döda fåglar finns instruktioner hos Arbetsmiljöverket.

Ytterligare frågor om fågelinfluensa besvaras av Jordbruksverket och Socialstyrelsen.

« Top

Jaktavfall

Slaktavfall från jakt klassas inte som ett kommunalt hushållsavfall. Det ska därmed inte läggas i restavfallet.

Kadaver/större djurkroppar kan vi ta emot på Löt till en kostnad på 1 733 kr/ton.

Resterande slaktavfall max en 60 L påse kan vi ta emot på Hagby omlastning till en kostnad på 1 444 kr/ton exkl. moms. Anmäl dig i kundmottagningen vid ankomst så hänvisar de dig vidare.

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår